Työryhmät

TYÖRYHMÄKUTSU

Lähetä ehdotus työryhmäksi 15. Marraskuuta 2018 mennessä

Sosiologipäivät 2019 – Eriarvoisuuden monet kasvot
Aika: 28.–29 maaliskuuta 2019
Paikka: Turun yliopisto ja Åbo Akademi

Työryhmäehdotuksen tulee sisältää:

  • Otsikko
  • Lyhyt kuvaus työryhmän teemasta ja siitä, minkä tyyppiset esitykset ovat tervetulleita, maksimissaan 200 sanaa
  • Työryhmän vetäjien yhteystiedot: Nimi, affiliaatio, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Työryhmien kieli voi olla suomi, ruotsi, englanti tai niiden yhdistelmä.

Työryhmäkutsut lähetetään Vesa-Matti Paasivaaralle: vesa-matti.paasivaara(at)utu.fi

_________________________________________________

 

CALL FOR SESSION PROPOSALS

Annual conference of sociology 2019 – Various Faces of Inequality
Date: 28–29 March 2019
Place: University of Turku and Åbo Akademi

Submit a suggestion for a session by 15 November 2018

The suggestion should include:

  • A title
  • A short description of the session’s theme and types of presentations that would be expected, no more than 200 words
  • Full contact details of the session organiser/s: Name/s, affiliation, postal address, phone number, e-mail

Language of the session can be either Finnish, Swedish, English or a combination of these.

The suggestion should be submitted to Vesa-Matti Paasivaara: vesa-matti.paasivaara(at)utu.fi

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather