Työryhmät

Sosiologipäiville perustetut työryhmät käyvät ilmi oheisesta luettelosta. Työryhmien alustusten abstraktit ovat ladattavissa .pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Työryhmän abstraktit löytyvät myös kunkin työryhmäkuvauksen yhteydestä.

TYÖRYHMIEN ALUSTUSTEN ABSTRAKTIT

Demokratian tilat
Ikääntyminen ja ikääntyvä yhteiskunta
Ikä, kohortti, sukupolvi: sosiologisia pohdintoja
Kansalaisyhteiskunta murroksessa
Kestävä kaupunki
Koulutussosiologia
Kriminologia ja oikeussosiologia
Kulttuuri ja kulutus
Laadullinen hyvinvointitutkimus
Megafonin luokkasessio 2: Tietotyö ja luokka
Mobility, Migration and the European Labour Market
Monikulttuurisuus ja etnisyys
Musiikin sosiologia
Nuoret, luokat ja luokitukset/Young people and social class
Poissaolon ja vaikenemisen sosiologia – Sociology of Absence and Quietness
Rahapelaamisen sosiologiaa
Riskit ja epävarmuus
Sosiaalinen vuorovaikutus
Terveyssosiologia
Tiedon ja tilastotiedon sosiologia
Tunteet ja toiminta
Työelämän muuttuvat valtasuhteet
Työn häilyvät rajat
Työn sosiologia
Verkostosuhteet tutkimuskohteena
Yhteiskuntateoria
Yhteiskuntateoria II
Yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus
Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus
Yrittäjyys ja yrittäjyyskoulutus

Facebooktwittermailby feather