New Books discussions

New books 12th March 9 – 10am

A new section in the Sociological Conference 2021 programme are the New Books discussions.  New Books are events for discussing books published in the past two years. The discussion events will be held on the second day of the conference, Friday 12th March at 9 – 10am.  All of the book discussions are held in Finnish.

Format of the New Books events

 • 10 min presentation of the book
 • 30 min discussion – commentator’s comments and questions to the presenter
 • 20 min audience questions

Books in the 2021 Sociological Conference:

 • Salla Tuomivaara: Animals in the Sociologies of Westermarck and Durkheim
 • Camilla Lindholm, Melisa Stevanovic & Elina Weiste: Join decision-making in mental health: An interactional approach
 • Teemu Häkkinen & Miina Kaarkoski: Maanpuolustustahto Suomessa
 • Pasi Mäenpää: Neljän sektori – Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa
 • Sofia Laine & Maaria Hartman: Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa
 • Heikki Sarmaja: Perheen synty – Edvard Westermarckin ja ihmisluonnon jäljillä
 • Teppo Eskelinen: The Revival of Political Imagination – Utopias as Methodology?
 • Sanna Ryynänen & Anni Rannikko: Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä
 • Marita Husso, Sanna Karkulehto & Tuija Saresma: Violence, Gender and Affect: Interpersonal, Institutional and Ideological Practoces
Facebooktwittermailby feather