Sociologidagarnas historia

Vad handlar det om?

Westermarcksamfundets Sociologdagar är en av de viktigaste samhällsvetenskapliga konferenserna i Finland och utan vidare den viktigaste årliga inhemska konferensen i sociologin vetenskapliga fält. I evenemanget deltar årligen ca. 500 forskare och studerande från socialvetenskaper och humanistiska vetenskaper.

Betydelsen av sociologdagarna för det vetenskapliga fältet är mångsidig. I arbetsgrupperna har forskarna möjlighet att presentera sin egen forskning och få respons av andra deltagare. Sociologdagarna ger också en möjlighet för dem som arbetar inom området att få en översikt av vad som händer inom det vetenskapliga fältet i landet. Dagarnas allmänna föreläsningar och diskussioner ger insikter i samhällets aktuella frågor. För unga forskare är tröskeln låg för att delta i sociologdagarna, och den kan också kan ha en förberedande funktion till internationella konferenser. Sociologdagarna ordnas vanligen i mars.

Sociologdagarna är en traditionell mötesplats för sociologerna i Finland. Som figuren visar har platsen för konferensen cirkulerat mellan de finska universitetsstäderna. Cirkulationen har dock inte varit uteslutande. Till exempel ordnades konferensen år 1969 i Vasa ”där röda flaggorna hissades för första gången” (Toivonen 1969, 37) och år 1988 som ett kryssningsseminarium på Sally Albatross.

 

Facebooktwittermailby feather