Yhteistyökumppanit

Yhteistyössä Westermarck-seuran sekä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kanssa, vuoden 2016 Sosiologipäiviä mukana tukemassa ovat Vastapaino, Gaudeamus, niin & näin -aikakausilehti, Terra Cognita, Nuorisotutkimusseura, Kelan tutkimusosasto, Tieteentekijöiden liitto, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD), Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, Tutkijaliitto, Into Kustannus, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, Siirtolaisuusinstituutti ja Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV).

 

jy_text_500(1)kansi-2014-4-450

vastapaino

Vastapaino julkaisee yhteiskuntatieteellistä ja humanistista kirjallisuutta niin akateemisen yhteisön kuin laajemmankin yhteiskunnallisen keskustelun tarpeisiin. Kolmenkymmenen elinvuotensaKTL-FERA MAINOS aikana Vastapaino on julkaissut noin 450 uutuusnimekettä. Nykyään vauhdiksi on vakiintunut parikymmentä kirjaa vuodessa. Periaatteemme on pyrkimys julkaista vahvaa, uutta luovaa kirjallisuutta.

 

Gaudeamus_logo_vaaka

Gaudeamus – tiedon puolella. Gaudeamus tuo tieteen ja tiedon kaikkien saataville julkaisemalla laajaa yleisöä kiinnostavia tietokirjoja, eri tieteenalojen perusteoksia, klassikkokäännöksiä, oppimateriaaleja ja ammattikirjallisuutta. Erikoisalojamme ovat yhteiskuntatieteet, filosofia, humanistiset tieteet, ympäristö, talous, kasvatus ja tekniikka.

 

 

n&nlogo

niin & näin -aikakauslehti on filosofian ammattilaisten ja amatöörien kohtauspaikka, monialainen asiantuntija-areena, yhteiskuntakriittinen debattifoorumi ja taidekylläinen kulttuurimakasiini. niin & näin kirjasarjassa ilmestyy klassikkokäännöksiä, aikalaisanalyyseja, ajattelutaito-oppiaineistoja lapsille ja aikuisille sekä esseistiikkaa ja muita vapaan filosofisen muodon taidonnäytteitä.

 

Nuorisotutkimusseura logo

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tavoitteena on kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta sekä tarjota nuoria koskevaa tietoa ja asiantuntemusta – tutkimuksia, näkökulmia, tulkintoja, kannanottoja – yhteiskunnan eri toimijoille.  Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan lähtökohtana on tuottaa yhteiskunnallisesti puhuttelevia, tieteellisesti päteviä ja uusia näkökulmia avaavia julkaisuja. Julkaisusarja koostuu ajankohtaisista nuoruutta koskevista väitöskirjoista, monografioista, artikkelikokoelmista ja tutkimusraporteista.

Kela_logo

Kelan tutkimus tukee sosiaali- ja terveysturvan sekä Kelan oman toiminnan kehittämistä. Tutkimustoiminta on monitieteistä: tutkijat edustavat muun muassa terveystieteitä, lääketieteen aloja, farmasiaa, taloustieteitä, sosiaalitieteitä, sosiaalioikeutta ja tilastotiedettä. Julkaisemme vertaisarvioituja tutkimuksia sekä muita ajankohtaisjulkaisuja. Lähes kaikki julkaisut ovat ladattavissa verkosta.

 

 

TTL_logo_rgb-jpeg

Tieteentekijöiden liitto on yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden, opettajien ja muiden akateemisten asiantuntijoiden ammattijärjestö. Jäsenistön apuna ja tukena ovat liiton työpaikkakohtaiset laajat ja osaavat luottamushenkilö- ja neuvotteluverkostot.

 

tietoarkisto_logo_vaaka_rgb_fi_swe_eng

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri Tampereen yliopistossa. Tietoarkisto toimii myös eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana. Arkistoimme, pitkäaikaissäilytämme ja välitämme koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

 

väestöliitto logo

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos tuottaa ajankohtaista ja soveltavaa tietoa väestönkehityksestä, perheistä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Laitos  julkaisee väitöskirjoja sekä tutkimusraportteja, tuottaa infografiikkaa ja levittää tutkimustuloksia verkossa sekä  sosiaalisessa mediassa. Julkaisujamme käytetään mm. oppikirjoina useissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kaikki julkaisut ovat tilattavissa Väestöliiton verkkokaupasta.

 

Y_logo_musta_oranssi_rgb_1000px

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on akavalainen etu- ja palvelujärjestö, joka toimii jäsenistönsä edunvalvojana työmarkkinoilla. Liittoon kuuluu yli 12 000 korkeakoulutettua jäsentä, jotka työskentelevät hallinnon, talouden, tutkimuksen, koulutuksen sekä viestinnän esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Jäsenistä noin 1700 on sosiologeja. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat VTM, YTM ja HTM.

 

 

tutkijaliiton logo valkoinen taustalla kropattu

Tutkijaliitto on vuonna 1976 perustettu tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä ja kriittistä tutkimusta ja sen tuottaman tiedon hyväksikäyttöä Suomessa niin tutkijayhteisössä kuin sen ulkopuolellakin. Tutkijaliiton keskeiset toimintamuodot ovat laadukkaan tieteellisen tutkimuksen julkaiseminen ja levittäminen sekä yleisöseminaarien ja esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Julkaisemme vuosittain keskimäärin 5 uutuuskirjaa Paradeigma-, Episteme– ja Polemos-sarjoissamme. Julkaisuistamme noin puolet on käännöstekstejä, jotka tuovat suomalaiseen kulttuuriin tuulahduksia erityisesti mannereurooppalaisista teoreettisista keskusteluista. Lisäksi julkaisemme monitieteistä tiede & edistys -aikakauslehteä. Tervetuloa tutustumaan Tutkijaliiton kirjavalikoimaan ja tiede & edistys -lehteen myös etukäteen nettisivuillamme!

 

1282638279_inton_logo

Into Kustannus on ketterä ja ärhäkkä tietokirja- ja yleiskustantamo. Julkaisemme ajankohtaista tietoa, hillittömän kiinnostavaa kaunoa, kantaaottavia pamfletteja, laadukasta käännöskirjallisuutta ja Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta -lehteä. Monet kirjoistamme ovat saatavissa myös e-kirjoina.

 

 

Facebooktwittermailby feather