Temat

Temat för konferensen är ojämlikhetens många ansikten. Temat uppmuntrar oss att granska olika skiljelinjer och stratifikation i samhället. Konferensens huvudtalare kastar ljus på traditionella och nya former av ojämlikhet i dagens samhälle.

Facebooktwittermailby feather