2013

Vuosittain järjestettävät sosiologipäivät ovat merkittävin kotimainen sosiologinen konferenssi. Sosiologipäivien merkitys tieteenalalle on moninainen. Päivien työryhmissä tutkijoilla on mahdollisuus esitellä omia tutkimuksiaan ja saada niistä palautetta. Sosiologipäivillä alalla työskentelevillä on mahdollisuus saada läpileikkaus siitä, mitä tieteenalalla kotimaassa tapahtuu. Päivien yleisluennot ja -keskustelut valistavat ajankohtaisista kysymyksistä. Nuorille tutkijoille sosiologipäiviin osallistuminen on matalan kynnyksen konferenssiosallistumista, joka valmentaa kansainvälisiin konferensseihin.

Vuoden 2013 Turussa järjestettävien Sosiologipäivien teemana ovat odottamattomat seuraukset, jota lähestytään erinäisistä sosiologisista lähtökohdista. Ihmiset eivät aina toimi rationaalisesti, eivätkä rationaalisenkaan toiminnan seuraukset aina ole niitä mitä sillä luultiin olevan. Tämä näkyy sekä yhteiskunnassa, organisaatioissa, ryhmissä että globaalissa taloudessa. Tästä huomiosta saa alkuunsa yksi sosiologisen teorian ja tutkimustyön punaisista langoista. Mitä mahdollisuuksia sosiologialla on ymmärtää odottamatonta ja auttaa meitä valmistautumaan siihen?

Facebooktwittermailby feather