Nya böcker -diskussioner

Nya böcker 12 mars kl 9 – 10

Vi lägger till Nya böcker -diskussioner till konferensens program. Nya böcker är evenemang för att diskutera böcker som publicerats under de senaste två åren. Diskussioner kommer att hållas den andra dagen av konferensen, fredagen den 12 mars kl 9 till 10.  Alla diskussioner hålls på finska.

Format för ”Nya böcker” -diskussioner

 • 10 min. presentation av boken
 • 30 min. diskussion – kommentatorns kommentarer och frågor till presentatören
 • 20 min. publikfrågor

Böcker på Sociologidagarna 2021

 • Salla Tuomivaara: Animals in the Sociologies of Westermarck and Durkheim
 • Camilla Lindholm, Melisa Stevanovic & Elina Weiste: Join decision-making in mental health: An interactional approach
 • Teemu Häkkinen & Miina Kaarkoski: Maanpuolustustahto Suomessa
 • Pasi Mäenpää: Neljän sektori – Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa
 • Sofia Laine & Maaria Hartman: Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa
 • Heikki Sarmaja: Perheen synty – Edvard Westermarckin ja ihmisluonnon jäljillä
 • Teppo Eskelinen: The Revival of Political Imagination – Utopias as Methodology?
 • Sanna Ryynänen & Anni Rannikko: Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä
 • Marita Husso, Sanna Karkulehto & Tuija Saresma: Violence, Gender and Affect: Interpersonal, Institutional and Ideological Practoces
Facebooktwittermailby feather