SOSIOLOGIPÄIVÄT 2019

ERIARVOISUUDEN MONET KASVOT

Sosiologipäivät 2019 järjestetään Turussa, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kampuksilla 28.—29.3.2019!

Viimeisimmät päivitykset / recent updates:

PARHAIMMAT KIITOKSET KAIKILLE PÄIVIEN OSALLISTUJILLE!

THANK YOU SO MUCH FOR ALL THE PARTICIPANTS!

ABSTRAKTIKIRJA ON JULKAISTU

THE BOOK OF ABSTRACTS IS PUBLISHED

OPISKELIJAOHJELMA ON JULKAISTU

ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT, KIITOS KAIKILLE ILMOITTAUTUNEILLE!

THE REGISTRATION IS CLOSED, THANK YOU FOR ALL!