Save the Date: Sosiologipäivät 2023

Westermarck-seuran valtakunnalliset Sosiologipäivät Tampereella 23.–24.3.2023 teemalla

TIETO JA EPÄILYS

Yhteiskuntamme perustuu enenevässä määrin tietoon ja mittaamiseen. Muiden viimeaikaisten tapahtumien ohella, COVID-19 pandemia ja sen synnyttämät reaktiot eri puolilla maailmaa paljastivat, kuinka riippuvainen globaali yhteisö on datasta ja analytiikasta. Toisaalta näemme samaan aikaan epäilyksen lisääntyvän tietoa ja asiantuntijuutta kohtaan, mikä näkyy myös politiikanteossa esimerkiksi populismina ja tieteellisten tulosten kieltämisenä. Kasvava epäluottamus demokraattisia kulttuureja ja instituutioita kohtaan horjuttaa yhteiskuntajärjestystä. Mikä on tiedon asema nykyisessä yhteiskunnassa ja miten se näkyy sosiaalisen elämän eri osa-alueilla? Mikä rooli epäilyksellä on? Miten sosiologian tulisi tutkia ja vastata tiedon ja epäilyn muuttuviin konfiguraatioihin Suomessa ja muualla maailmassa? Westermarck-seuran järjestämä vuosittainen konferenssi kutsuu sosiologeja pohtimaan ajankohtaisia sosiologisia kysymyksiä tiedon ja epäilyksen näkökulmista Tampereella maaliskuussa 2023.

Keynote-puhujat:

Mitchell Dean (Copenhagen Business School)

Katja Valaskivi (Helsingin yliopisto)

Ann Hironaka (University of California Irvine, USA)

Sosiologipäivät 2022

Suomeksi

In English

På svenska

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kurkkaa kalenteriisi ja varmista paikkasi vuoden 2022 Sosiologipäiville 24.–25.3. Päivien teemana on Demokratia!

Lämpimästi tervetuloa Sosiologipäiville!

Huomaathan, että konferenssi järjestetään täysin etänä.

Well begun is half done. Check your calendar and secure your spot for the Annual Sociological Conference 2022 of the Westermarck Society on 24th and 25th of March. The theme of the days is Democracy!

A warm welcome to the Annual Sociological Conference!

Please note that the conference will be held remotedly.

Välplanerat är hälften gjort. Kolla på din kalender och säkra din plats för Sociologidagar 24–25 mars. Dagens tema är Demokrati!

Varmt välkomna till Sociologidagar!

Observera att konferensen kommer att hållas i virtuell.

SOSIOLOGIPÄIVÄT 2021

In English below // På svenska se nedan

Sosiologipäivät palaavat! Vuoden 2021 päivät pidetään 11. – 12.3. Helsingin yliopistossa – osin etäyhteyksin, osin mahdollisuuksien mukaan paikan päällä. Päivien teemana on Toivo. Visuaalisen ilmeen on suunnitellut Aliisa Maunula.

Lämpimästi tervetuloa Sosiologipäiville 2021!

— 

The Annual Sociological Conference of the Westermarck Society makes a comeback! The 2021 conference will be held on the 11th and 12th March at the University of Helsinki – partly in a virtual form, partly in place, according to prevailing circumstances. The theme of the conference is Hope. The visuals are designed by Aliisa Maunula. 

 A warm welcome to the Annual Sociological Conference!

Sociologidagar kommer tillbaka! Konferensen sker den 11 och 12 mars 2021 i Helsingfors – en del virtuellt, en del på plats, enligt rådande förhållanden. Konferensens tema är Hopp. Det visuella utseendet har skapats av Aliisa Maunula.

Varmt välkomna till Sociologidagarna!