På Svenska

Westermarcksamfundet (officiellt The Westermarck Society ry.) är sociologernas nationella vetenskapliga samfund. I enlighet med sina förordningar arrangerar samfundet föredrag, konferenser och seminarier, planerar, idkar och stöder sociologisk forskning och publikationsverksamhet.

Samfundet är grundat år 1940 av Edvard Westermarcks elever för att bevara hans vetenskapliga arbete och för att främja sociologin i Finland. Publikationsverksamheten fokuserade till en början på en internationell publik genom publikationsserien Transactions of the Westermarck Society. Från och med år 1964 har samfundet publicerat tidskriften Sosiologia, som är landets ledande samhällsvetenskapliga tidskrift. Sosiologia utkommer fyra gånger per år.

Facebooktwittermailby feather