Teema

KOVIEN AIKOJEN SOSIOLOGIAA

Westermarck-seuran valtakunnalliset sosiologipäivät

Jyväskylässä 19.-20.3.2010

Vuoden 2010 sosiologipäivien teemana ovat kovat ajat, jotka haastavat sosiologit pohtimaan tieteenalansa haasteita ja mahdollisuuksia nyky-yhteiskuntien ongelmien selittämisessä ja ratkaisemisessa. Maailmanlaajuinen talouskriisi, hyvinvointivaltion ja väestörakenteen muutokset sekä aatteiden ja ideologioiden kasvanut kirjo haastavat suomalaisen sosiologian etsimään selitysmalleja ja ratkaisuja ongelmiin. Sosiologia on pakotettu pohtimaan myös asemaansa kriittisenä yhteiskuntatieteenä entistä monimuotoisemmassa ja moniarvoisemmassa yhteiskunnassa. Sosiologien tulee reflektoida omaa toimintaansa uudella tavalla. Millaista asiantuntijuutta ja millaista kansalaisuutta tarvitaan 2010-luvun politiikkaprosesseja, innovaatioita ja nopeita ratkaisuja korostavassa yhteiskunnassa?

Facebooktwittermailby feather