För studerande

För studerande

Sociologdagarna, tillsammans med Studenterna vid Westermarcksamfundet (WOP), Sosiaalitieteiden  Klubi RY och Sociologföreningen Anomi vid Åbo Akademi, önskar studenterna hjärtligt välkomna till Sociologdagarna!

Sociologdagarna är inte endast en mötesplats för forskare, utan också ett tillfälle för studerande att bekanta sig med forskningen inom sitt eget fält, knyta kontakter till forskare och framför allt lära känna studerande av sociologi och socialvetenskaper från andra orter.

Deltagande i Sociologdagarna passar också bra för studeranden som är i ett tidigt skede av sina studier. Arbetsgrupperna är öppna för alla åhörare, och det krävs inget annat än ett intresse för sociologi och/eller mångfalden av konferensens teman.

Bekanta dig med WOP här.
WOP i Facebook
Instagram:@wopinsta

Bekanta dig med Sosiaalitieteiden Klubi här.
Facebook
Instagram:@sosiaalitieteidenklubiry

Bekanta dig med Sociologföreningen Anomi här.

Facebooktwittermailby feather