Tema

DEMOKRATI!

Fungerande demokrati kan inte tas för givet, inte bara vad gäller de formella politiska institutionerna. Demokrati byggs upp eller utmanas exempelvis hemma runt middagsbordet, under fikapauser på jobbet, i mat- och klädaffärer samt i kulturöverskridande internetforum.

Aktiva medborgare utgör grunden för en fungerande demokrati, och alltmer ofta sker detta på nya sätt i sociala medier. Dessa plattformar möjliggör emellertid också nya former för övervakning, kontroll och polarisering.

Demokratin har hotats från många håll både i Europa och globalt de senaste åren. Även etablerade demokratier har vacklat, bland annat på grund av populistiska rörelsers framväxt, digitala mediers popularitet och hatpropaganda. Civila samhällets autonomi i Finland begränsas ytterligare av kontinuerliga förändringar i finansieringsmodeller.

Vi bör således också titta i spegeln. Årliga sociologiska konferensen 2022 i Jyväskylä frågar hur demokratin fungerar i Finland och på andra håll idag, och hur kan den försvaras?

Facebooktwittermailby feather