Teema

Westermarck-seuran valtakunnalliset sosiologipäivät Helsingissä 20.-21.3.2009

Teemana luokat, luokitukset, liikkeet

Vuoden 2009 Helsingin sosiologipäivien osanottajat kutsutaan tarkastelemaan nykymaailmaa luokkien, luokitusten ja liikkeiden näkökulmasta. Millaisia ryhmiä voidaan tai halutaan kutsua luokiksi? Miten erotetaan globaali lokaalista, terve sairaasta, hallitsijat hallituista, kaunis rumasta, meidät muista?

Luokitukset ja niiden väliset erot rakentuvat ja rakennetaan käytännöissä, joten ne ovat jatkuvassa liikkeessä. Myös yhteiskunnallisissa liikkeissä toimivat pyrkivät puolustamaan omaa jäsennystään suhteessa vaihtoehtoisiin tai kilpaileviin näkemyksiin. Miten luokat, luokitukset ja liikkeet muodostuvat, muuttuvat ja vaikuttavat?

Sosiologipäivien teemaa tulevat pohtimaan Anu-Hanna Anttila, Valerie Walkerdine, Elena Zdravomyslova, Risto Alapuro sekä Laurent Thévenot.

Anu-Hanna Anttila on tutkijatohtori (SA) ja työskentelee Turun yliopiston sosiologian laitoksella. Anttila on historiallisen sosiologian sekä työelämän ja loman tutkimuksen asiantuntija. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet suomalaista työväenkulttuuria ja työn ja vapaa-ajan rakentumista historiallisesti ja nykypäivänä. Hänen tämänhetkisiä tutkimuskohteitaan ovat vapaa-ajan historia ja teoretisointi sukupuolen, sukupolven ja luokan näkökulmista sekä kansan ja kansalaisuuden problematiikka. Anttila on toiminut Sosiologia-lehden päätoimittajana vuosina 2007-2008. Hän on myös ansioitunut laadullisten menetelmien kehittäjä ja opettaja.

Valerie Walkerdine on professori Cardiff School of Social Science:ssa. Hän on mukana ryhmässä “Kulttuuri, subjekti, talous, Lapsuus ja seksuaalisuus ja sukupuoli. Walkerdine on työskennellyt esimerkiksi myös Goldsmiths’ Collegessa Lontoossa, University of London Institute of Education’ssa. Hän on ollut myös University of Western Sydney:ssä, jossa hän oli Kriittisen psykologian keskuksen johtaja. Hänen tunnetuin kirjansa on ’Growing up Girl: Psychosocial Explorations of Gender and Class (2001), jonka hän kirjoitti yhdessä Helen Lucey’n ja June Melody’n kanssa. Kirjassa analysoidaan keski- ja työväenluokkaisia nuoria naisia Lontoon seudulla. Kirjoittajia kiinnostaa se, miten esimerkiksi pätkätyöläisyys vaikuttaa nuorten naisten elämään. Nämä nuoret naiset ovat tottuneet ajattelemaan, että he voivat saada mitä vaan. Samalla yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat heidän mahdollisuuksiinsa. Nuoret naiset ovat joutuneet pettymään ja tuntemaan itsensä puutteellisiksi. Tekijät esittävät, että yhteiskuntaluokka on edelleen tärkeä tekijä, joka vaikuttaa näiden nuorten naisien mahdollisuuksiin.

Elena Zdravomyslova on Pietarin Eurooppalaisen yliopiston professori
ja naistutkimuksen koordinaattori sekä tutkimuskoordinaattori Center
for Independent Social Research -tutkimuslaitoksessa. Hänen
tutkimuksensa käsittelevät sukupuolta, kansalaisyhteiskuntaa ja
Venäjän transformaatiota. Zdravomyslova on toimittajana teoksissa
Civil Society in The European North (1996) ja Biographical Research
in Eastern Europe (2002).

Risto Alapuro toimii akatemiaprofessorina Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella. Alapuro on vertailevan tutkimuksen, sosiaalisten liikkeiden ja historiallisen sekä poliittisen sosiologian asiantuntija. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet muun muassa kansalaissotaa, nationalismia ja kansakuntien muodostumista, poliittisia konflikteja sekä sosiaalisia verkostoja eri kulttuurisissa konteksteissa. Hänen vertailevat tutkimuksensa ovat kohdistuneet Suomen lisäksi erityisesti ranskalaiseen, venäläiseen ja virolaiseen kulttuuriin. Tämänhetkisissä tutkimuksissaan Alapuro tarkastelee yhdistystoimintaa ja sen kautta poliittisen kulttuurin toimintarepertuaareja eri maissa.

Laurent Thévenot on École des hautes études en sciences sociales -korkeakoulun professori ja kuuluu sukupolvensa näkyvimpiin ranskalaisiin sosiologeihin. Thévenot’n laaja tuotanto tarkastelee niin poliittista filosofiaa, yhteiskuntateoriaa kuin politiikan ja talouden sosiologiaakin. Thévenot’n tunnetuin teos on yhdessä Luc Boltanskin kanssa vuonna 1991 julkaistu De la justification. Les économies de la grandeur (Gallimard). Teos ilmestyi englanninkielisenä käännöksenä vuonna 2006 nimellä On Justification. Economies of Worth. (Princeton University Press). Vuonna 2006 julkaisemassaan teoksessa L’action au pluriel: Sociologie des régimes d’engagement (Découverte) Thévenot laajentaa De la justification -teoksen tematiikkaa erilaisiin tapoihin olla vuorovaikutuksessa inhimillisen ja aineellisen ympäristön kanssa.

Facebooktwittermailby feather