Teema

TIETO JA EPÄILYS

Yhteiskuntamme perustuu etenevässä määrin tietoon ja mittaamiseen. Muiden viimeaikaisten tapahtumien ohella, COVID-19 pandemia ja sen synnyttämät reaktiot eri puolilla maailmaa paljastivat, kuinka riippuvainen globaali yhteisö on datasta ja analytiikasta. Toisaalta näemme samaan aikaan epäilyksen lisääntyvän tietoa ja asiantuntijuutta kohtaan, mikä näkyy myös politiikanteossa esimerkiksi populismina ja tieteellisten tulosten kieltämisenä. Kasvava epäluottamus demokraattisia kulttuureja ja instituutioita kohtaan horjuttaa yhteiskuntajärjestystä. 

Sosiologipäivät 2023 haastaa pohtimaan mikä on tiedon asema nykyisessä yhteiskunnassa ja miten se näkyy sosiaalisen elämän eri osa-alueilla? Mikä rooli epäilyksellä on? Miten sosiologian tulisi tutkia ja vastata tiedon ja epäilyn muuttuviin konfiguraatioihin Suomessa ja muualla maailmassa? Westermarck-seuran järjestämä vuosittainen konferenssi kutsuu sosiologeja pohtimaan ajankohtaisia sosiologisia kysymyksiä tiedon ja epäilyksen näkökulmista Tampereella maaliskuussa 2023.

 

Tervetuloa sosiologipäiville Tampereen maaliskuussa 2023!

Järjestelytoimikunnan puolesta Ali Qadir

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja | ali.qadir@tuni.fi

Facebooktwittermailby feather