Yhteistyökumppanit

 

Gaudeamus

Helsingin yliopiston omistama Gaudeamus julkaisee tutkittua tietoa mm. yhteiskuntatieteen, filosofian ja humanististen tieteiden aloilta. Tutustu tarjouksiin verkkokaupassamme:

Into Kustannus

Koodilla ”sosiologi2021” kaikki Into Kustannuksen kirjat -30% 31.3.2021 saakka.

Sosiologi

Kirkon tutkimuskeskus

Kirkon tutkimuskeskus tekee kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellisia tutkimuksia ja selvityksiä kirkossa ja uskonnollisessa elämässä sekä yhteiskunnassa vaikuttavista erilaisista virtauksista, kokoaa kirkon toiminnalle tarpeellista tietoa eri tahoilla tehdystä tutkimuksesta, ylläpitää yhteyttä suomalaisiin ja ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, myöntää apurahoja tutkijoille, tukee kirkon toiminnan suunnittelua sekä julkaisee kirkkoa koskevaa tutkimusta

kirkontutkimuskeskus.fi 

Kelan tietopalvelut

Kelan tietopalvelut tarjoaa tietoa asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi. Tuotamme tutkimuksia, tilastoja, aineistoja sekä avointa dataa sosiaaliturvasta ja suomalaisten hyvinvoinnista. Osallistumme myös julkiseen – perustellusti ja tutkitun tiedon pohjalta.

https://www.kela.fi/tietopalvelut

Nuorisotutkimusseura ry & Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotutkimusseura ry. (Finnish Youth Research Society) on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jolla on noin 400 jäsentä. Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on vuodesta 1999 toiminut Nuorisotutkimusverkosto, joka harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa. Nuorisotutkimusverkoston toiminta rahoitetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa sekä Nuorisotutkimus-lehteä.

Nuorisotutkimusverkoston monipuolinen tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa tutkimushankkeissa. Vuonna 2020 tutkimustoimintaa tehtiin yli 20 hankkeessa tai hankekokonaisuudessa. Työntekijöitä oli 27, joiden lisäksi Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä työskenteli vierailevina tutkijoina tai henkilökohtaisella apurahalla 6 tutkijaa. Julkaisuja ilmestyi julkaisusarjassa 7.  Keskeisiä tutkimusteemoja ovat esim. nuorisotyö ja nuorten palvelut, koulutus ja työelämä, liikunta, vapaa-aika ja harrastukset, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus sekä nuorisokulttuurit.

Sosiologipäivien osallistujat saavat Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta -40 % alennuksen 15.3. asti. Valitse maksutavaksi paperilasku ja kirjoita lisätietokenttään Sosiologit. Alennus huomioidaan laskulla, josta ei peritä paperilaskutuksen kuluja.

 

Tieteentekijät – Universumin asialla

Tieteentekijät on Suomen johtava tutkitun tiedon puolustaja sekä tutkimustyön ja tieteentekemisen edunvalvoja. Olemme mukana turvaamassa korkeatasoisen tieteen tekemisen edellytysten säilymistä̈ Suomessa.

Tieteentekijöihin kuuluu 15 jäsenyhdistystä, joissa on yli 7000 jäsentä. Jäsenistön apuna ja tukena ovat yliopistokohtaiset yhdistykset, kaksi valtakunnallista yhdistystä, kattava luottamusmiesten verkosto sekä liiton asiantunteva henkilöstö.

Jäsenistömme yleisimpiä nimikkeitä ovat yliopiston- lehtori, nuorempi tutkija, väitöskirjatutkija ja tutkija- tohtori, toivotamme tervetulleiksi myös apurahalla työskentelevät tieteentekijät. Vaikutamme aktiivisesti neuvottelutoiminnalla ja edunvalvonnalla määräaikaisten asemaan, nuorempien tutkijoiden tilanteeseen, tohtoreiden työllistymiseen sekä̈ korkeakoulujen ja tieteen rahoitukseen.

Toimimme kolmella kielellä̈ suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi palvellen sekä suomalaisia että̈ Suomessa toimivia ulkomaalaisia tieteentekijöitä. Jäsenenä̈ saat kattavasti etuja koulutuksista ja urapalveluista aina vakuutusturvaan sekä oikeudelliseen neuvontaan.

tieteentekijat.fi

 

Työelämän tutkimusyhdistys ry

Työelämän tutkimusyhdistys on tieteellinen ja ammatillinen yhdistys, joka lisää työelämän tutkimuksen tunnettuutta, kehittää työelämän tutkijoiden ja työelämäammattilaisten osaamista sekä edistää ja tukee tutkimustulosten soveltamista ja hyvien työelämäkäytäntöjen leviämistä. Yhdistys perustettiin vuonna 2003 jatkamaan ja uudistamaan vuonna 1991 perustetun Työpoliittisen yhdistyksen toimintaa.

Työelämän tutkimus on monitieteinen ja -tasoinen tutkimusala, jolla ei ole tiukkoja rajauksia tai määritelmiä sen enempää tutkimuskohteille kuin teoreettisille näkökulmille tai menetelmille.  Työelämän tutkimuksessa tarkastellaan yksilön suhdetta työhön, työelämän rakenteita ja sosiaalisia järjestelmiä sekä laajempia, tavalla tai toisella työhön liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä, niiden välisiä suhteita ja vuorovaikutusta. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi työmarkkinat ja -kulttuurit, työ- ja työvoimapolitiikka, työelämän historia, työsuojelu, -olot ja ergonomia, työelämän suhteet ja sukupuolijärjestelmä, työoikeus ja -ehdot, työorganisaatiot, niiden johtaminen ja kehittäminen, työprosessit, työelämän innovaatiot ja työssä oppiminen, koulutus, ammatit ja työttömyys. Myös palkaton työ, kuten koti- ja vapaaehtoistyö, kuuluu tutkimuskohteisiin.

Vuoden 2021 teemana yhdistyksessä on työelämän tulevaisuus. Järjestämme tästä aiheesta jäsentapahtumia ja seminaareja. Olemme mukana yhdessä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa järjestämässä Työelämän tutkimuspäiviä . Yhdistys myöntää avustusta jäsenistönsä ammatilliseen kehitykseen.

Yhdistys julkaisee poikkitieteellistä ja vertaisarvioitua Työelämän tutkimus -lehteä ja osallistuu pohjoismaisessa yhteistyössä toteutetun Nordic Journal of Working Life Studies -lehden toimittamiseen. Yhdistys julkaisee myös jäsenkirjettä ja sen Facebook-ryhmä on aktiivinen työelämätoimijoiden kohtaamispaikka.

Liity jäseneksi täältä .

Vastapaino

Vastapaino on vuonna 1981 perustettu tieto- ja tiedekirjakustantamo. Vastapaino julkaisee tietokirjoja, tiede- ja tietokirjallisuuden suomennoksia, sekä tieteen tuloksia laajemmalle yleisölle välittävää kirjallisuutta, tutkimus- ja oppikirjoja.

Vastapaino kuuluu Suomen eturivin tiedekustantajiin. Se on sijoitettu johtavalle 2-tasolle tieteellisten julkaisukanavien tasoa kuvaavassa Julkaisufoorumi-luokituksessa.

Sosiologipäivien osallistujille päivien ajan kaikki Vastapainon yhteiskuntaan liittyvät kirjat 35 prosentin alennuksella (ks. banneri!).

www.vastapaino.fi
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA ry

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry eli YKA on uuden aikakauden ammattiliittojen edelläkävijä. Toimimme yhteiskunnallisella alalla työskentelevien ja alaa opiskelevien ammatillisena etujärjestönä ja yhteisönä.

Olemme olemassa, jotta jokainen yhteiskunta-alan korkeakoulutettu voi rakentaa merkityksellisen, itsensä näköisen työuran sekä tasapainottaa työ- ja yksityiselämä mielekkäällä tavalla. Valvomme noin 13 000 jäsenemme ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja työmarkkinoilla. Edistämme ja tuemme jäsentemme urahyvinvointia ja työelämätaitoja erilaisissa uratilanteissa. Tunnistamme, että työmarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja mukautamme palvelujamme sopimaan jäsentemme tarpeisiin monenlaisissa tilanteissa.

Tarjoamme jäsenistöllemme muun muassa monipuoliset ura- ja lakipalvelut, koulutuksia ja valmennuksia, vakuutuksia sekä vapaa-ajan etuja. Toimintamme on vahvasti yhteisöllistä: ykalaiset kohtaavat toisiaan erilaisissa tapahtumissa, opiskelijatoiminnassa, vertaisverkostoissa, paikallisyhdistyksissä ja mentoroinnissa. Näin pandemian aikaan kohtaamiset tapahtuvat toki etänä.

YKA on Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n kattojärjestö. SYY toimii jokaisen valtio-, yhteiskunta- tai hallintotieteitä opiskelevan omana etujärjestönä. Valvomme yhteiskunnallisen alan opiskelijoiden etuja niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin ja järjestämme mielenkiintoisia työelämätapahtumia. SYYllä on omat paikallisjärjestönsä Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lapissa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Teemme töitä sen eteen, että sekä yhteiskunnallisen alan opiskelijoilla että vastavalmistuneilla osaajilla olisi hyvät mahdollisuudet menestyä työelämässä.

Miten pääset mukaan? Lue lisää osoitteesta www.yhteiskunta-ala.fi/jasenyys/miksi-liittya ja liity yhteiskunta-alan osaajien joukkoon!

 

 

Facebooktwittermailby feather