Valokuvanäyttely

KIERTOKULKUJA –
VALOKUVANÄYTTELY SOSIOLOGIPÄIVILLÄ

Valokuvat muokkaavat ja tiivistävät nykyaikaiseksi mieltämäämme ympäristöä

Kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Susan Sontagin mukaan valokuvat muuttavat ja avartavat käsitystämme siitä, mikä on katsomisen arvoista ja mitä meillä on oikeus nähdä. Näin ne muodostavat sekä näkemisen muoto-opin että erityisesti sen ohjesäännöt. Näkyminen ei ole kuitenkaan olemista, sillä valokuvaa ei ole sidottu fyysiseen, vaan näkyvään todellisuuteen. Kuvataiteilija John Berger onkin todennut valokuvan tallentavan ilmentymiä. Valokuvalla on siten kaksoisrooli suhteessa todellisuuteen: yhtäältä se on ottajansa valintojen ohjaama tulkinta todellisuudesta, toisaalta tulos näkyvän todellisuuden projisoinnista.

Valokuvien haku näyttelyyn

Vuoden 2018 Sosiologipäivät järjestetään Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa 15.–16.3.2018. Kutsumme Sosiologipäivien osallistujat lähettämään valokuvia tapahtuman yhteydessä järjestettävään Kiertokulkuja-valokuvanäyttelyyn, joka kytkeytyy nimensä mukaisesti Sosiologipäivien tämänvuotiseen teemaan:

Kiertokulku on näkökulma ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin alustataloudesta kansainvaelluksiin. Kehät, kaarrokset ja pyörteet jättävät varjoonsa kulmikkaat järjestykset, rakenteet ja nelikentät, ja lineaaristen muutosten ja murrosten sijaan sosiologian maisemissa kirkastuvat toisto, paluu ja syklit. Kaikki kiertää: pakolaiset, vierastyöläiset, liike-elämäeliitti, data digitaaliuniversumissa, kirpparikama, pääoma, veri suonissa, vesi putkissa, kuu, maa, raha, juoru.

Kutsumme mukaan yksittäiset otokset ja pienet sarjat: joko yksi kuva tai enimmillään kolmen valokuvan kokonaisuus per osallistuja. Valokuvia näyttelyyn voi lähettää sähköpostitse 1.12.2017–11.2.2018 osoitteeseen: ville-samuli.haverinen(at)uef.fi

Valokuvia voidaan painattaa ja asettaa esille näyttelyyn vain rajallinen määrä. Näin ollen kaikkia lähetettyjä kuvia ei valitettavasti voida ottaa mukaan. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan valita valokuvista ”parhaita”, vaan koostaa kiinnostava ja monipuolinen, kiertokulkuja eri tavoin ja erilaisista näkökulmista esille tuova kokonaisuus. Valokuvien tulee kuitenkin täyttää esimerkiksi tietyt tekniset kriteerit, jotta ne voidaan asettaa esille näyttelyyn.

Kun näyttely on päättynyt, saavat kuvaajat painetut työnsä itselleen.

Valitsemisen edellytyksistä

Valokuvan tulee olla sinun itsesi ottama ja sinulla on oltava täydet oikeudet siihen. Kotirauhan tai muun sellaisen suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä tulee olla lupa valokuvan käyttöön. Sosiologipäivien järjestäjillä on oikeus julkaista valokuva tapahtuman verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kuvan tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.

Jokaisen valokuvan yhteydessä tulee olla ilmoitettuna työn nimi. Mukana on oltava myös lyhyt, muutaman virkkeen mittainen kuvaus työn sisällöstä ja sen yhteydestä Sosiologipäivien tämänvuotiseen teemaan.

Valokuvan tulee olla digitaalisessa muodossa joko TIFF-tiedostona tai korkealaatuisena JPEG-tiedostona. Valokuvan painattaminen riittävän hyvälaatuisena edellyttää lisäksi, että kuvan tulee olla kooltaan vähintään noin 2925 x 4130 pikseliä (noin 12 Mpx). Valokuva voi olla myös huomattavasti tätä suurempi.

Tekniikka on vapaa ja kuvankäsittely sallittua harkitusti.

Facebooktwittermailby feather