Puhujat

Vuoden 2010 sosiologipäivien teemana ovat kovat ajat, jotka haastavat sosiologit pohtimaan tieteenalansa haasteita ja mahdollisuuksia nyky-yhteiskuntien ongelmien  selittämisessä ja ratkaisemisessa. Maailmanlaajuinen talouskriisi, hyvinvointivaltion ja väestörakenteen muutokset sekä aatteiden että ideologioiden kasvanut kirjo haastavat suomalaisen sosiologian etsimään selitysmalleja ja ratkaisuja ongelmiin. Sosiologia on pakotettu pohtimaan myös asemaansa kriittisenä yhteiskuntatieteenä entistä monimuotoisemmassa ja moniarvoisemmassa yhteiskunnassa. Sosiologien tulee reflektoida omaa toimintaansa uudella tavalla. Millaista asiantuntijuutta ja millaista kansalaisuutta tarvitaan 2010-luvun politiikkaprosesseja, innovaatioita ja nopeita ratkaisuja korostavassa yhteiskunnassa?

Sosiologipäivien teemaa tulevat yleisesitelmissään pohtimaan:

Professori Bob Jessop (Lancaster University)

Cultural political economy of crisis management

(Power point-esitys ladattavissa klikkamalla otsikkoa)

Bob Jessop on sosiologian Distinguished Professor Lancasterin yliopistossa Iso-Britanniassa. Hän on keskittynyt tutkimuksissaan poliittiseen ja historialliseen sosiologiaan, valtioteoriaan sekä poliittiseen taloustieteeseen. 2000-luvulla Jessop on paneutunut erityisesti kulttuuriseen poliittiseen taloustieteeseen, minkä lisäksi hänen päätutkimuskohteitaan ovat olleet kapitalismin muutokset ja moninaisen kapitalismin dynamiikka, hallinto ja sen epäonnistuminen sekä strategis-relationalistinen näkökulma rakenteeseen ja toimijuuteen. Jessopin pääteoksia ovat muun muassa The Capitalist State: Marxist Theories and Methods (1982), State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place (1990), The Future of the Capitalist State (2002) ja State Power: A Strategic-Relational Approach (2007).

Tutkimusprofessori Olli Kangas (Kansaneläkelaitos)

Kun päällä on jatkuva ahdinko – talouslama ja yhteiskuntapolitiikka

Olli Kangas on tominut vuodesta 2008 lähtien Kelan tutkimusosaston osastopäällikkönä. Hän on sosiaalipolitiikan dosentti Turun yliopistossa sekä sosiologian dosentti Tukholman yliopistossa. Lisäksi Kangas toimii osa-aikaisena professorina Syddansk yliopiston valtio-opin laitoksella Odensessa. Vuosina 1994-2003 Kangas toimi Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professorina ja vuosina 2004-2007 hän työskenteli tutkimusprofessorina sosiaalitutkimuksen laitoksella Kööpenhaminassa. Hänen tutkimusintressinsä ovat kiertyneet sosiaalisten instituutioiden poliittiseen historiaan, rakenteeseen ja vaikutuksiin.

Dosentti Raija Julkunen (Jyväskylän yliopisto)

Kypsän hyvinvointivaltion keskeneräinen teoria

Raija Julkunen on yhteiskuntapolitiikan dosentti ja lehtori emerita Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut ajan, työn, hyvinvointivaltion sekä sukupuolen kysymyksiä ja julkaissut yksin sekä yhdessä muiden kanssa yhteensä 14 teosta. Uusin teos vuodelta 2008 on nimeltään Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista ja viimeisin monografia Työelämän tasa-arvopolitiikka (STM 2009). Keväällä 2010 Julkunen valmistelee teosta Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Hyvinvointivaltion aikalaisanalyysia käsitteleviä teoksia ovat muun muassa Hyvinvointivaltio käännekohdassa (1992), Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipolitiikan reformi Suomessa (2001) sekä Kuka vastaa. Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu (2006).

Facebooktwittermailby feather