2011

Sosiologipäivät järjestettiin vuonna 2011 Tampereen yliopistossa. Päivien teemana oli YLLÄTYSTEN SOSIOLOGIA.

SOSIOLOGIPÄIVIEN 2011 TYÖRYHMÄT/WORKSHOPS/ARBETSGRUPPER:

Ethical and methodological issues in research on African Diaspora in Finland/Europe, Chairs: Filio Degni and Perpetual Crentsil, Discussant: Dr Anna Rastas. Workshop language will be English.
Conference  room: Linna K109

Etnografian yllätys, koordinaattorit: Riikka Lämsä, Anni Ojajärvi
Kokoontumistila: Linna K106

Hyvinvointivaltion ja hyvinvoinnin mekanismit, koordinaattorit: Juho Saari, Mikko Niemelä
Kokoontumistila: Linna K110

Kirjoittamisen sosiologiaa – onko teksteillä sosiaalista elämää?, koordinaattorit: Laura Huttunen, Salla Tuori
Kokoontumistila: Päätalo C2

Kriminologia ja oikeussosiologia, koordinaattorit: Markku Heiskanen, Elina Ruuskanen
Kokoontumistila: Linna 6017

Kulttuuri ja kulutus, koordinaattori: Semi Purhonen
Kokoontumistila: Linna K 108

Landsbygdens överraskningar, sammankallare: Erland Ejlund, Nora Brandt
Auditorium: Päätalo A21

Lapsuuden instituutiot ja instituutioiden lapsuus, koordinaattori: Maarit Alasuutari
Kokoontumistila: Linna 6019

Liikuntasosiologia, koordinaattorit: Kaarlo Laine, Mikko Simula
Kokoontumistila: Linna 6018

Materiaalinen talous ja arvon ainekset, koordinaattorit: Turo-Kimmo Lehtonen, Olli Pyyhtinen
Kokoontumistila: Pinni B 3110

Minoriteter som sociala organisationer – Vähemmistöt sosiaalisina organisaatioina, Sammankallare/koordinaattori: Mikko Lagerspetz
Auditorium: Pinni A 3098

Moninaiset erot aineistossa eli miten käsitellä sukupuolen, luokan, seksuaalisuuden ja etnisyyden yhteenkietoutumia analyysissä?, koordinaattorit: Ere Itkonen ja Niina Vuolajärvi
Kokoontumistila: Pinni A 2088

Normatiiviset ruumiskäsitykset, niiden ylitykset ja ideologinen moninaistuminen, koordinaattorit: Hannele Harjunen, Anna Puhakka
Kokoontumistila: Virta 234

Nuorten kansalaisuus ja yhteiskuntatiedollinen kasvatus, koordinaattori: Jan Löfström
Kokoontumistila: Pinni B 4117

Organisaatiot ja organisoituminen, koordinaattorit: Mikko Jääskeläinen, Robin Gustafsson
Kokoontumistila: Linna 5016

Perhe ja vanhemmuus, koordinaattorit: Johanna Mykkänen, Petteri Eerola
Kokoontumistila: Linna 4013

Poikkitaiteellinen ja -tieteellinen teemaryhmä tietämisestä, tuntemisesta, kokemisesta, koordinaattorit: Marika Tervahartiala, Liina Hongell, Mari Simola, Hanna Guttorm
Kokoontumistila: Linna K112

Poliittinen ja julkinen sosiologia, koordinaattorit: Eeva Luhtakallio, Tuomas Ylä-Anttila, Juha Suoranta
Kokoontumistila: Pinni A 2052

Positioning the self and others. Theoretical openings and empirical applications, coordinators: Karin Creutz-Kämppi, Lotta Haikkola.  Workshop language will be English.
Conference room: Pinni B 3076-3077

Racism, co-ordinator: Vesa Puuronen. Workshop language will be English.
Conference room: Pinni B 4114

Rahapelaamisen vetovoima ja riskit, koordinaattori: Johanna Järvinen-Tassopoulos
Kokoontumistila: Linna 5028

Rakenteet ja käytännöt vuorovaikutuksessa, koordinaattorit: Inka Koskela, Hanna Rautajoki
Kokoontumistilat: HUOM! Eri tilat eri päivinä. To: Pinni A 5060. Pe: Pinni A 1078

Sattumia työssä, koordinaattorit: Heikki Huilaja, Merja Kinnunen
Kokoontumistila: Pinni B 3111

Sosiaalinen media, Internet-aineistot ja sosiologia, koordinaattorit: Atte Oksanen, Teemu Mikkonen, Harri Jurvela
Kokoontumistila: Pinni B 3117

Sukupuoli, uusliberalismi ja toimijuus, koordinaattorit: Marjo Kolehmainen, Päivi Korvajärvi, Kirsti Lempiäinen
Kokoontumistila: Päätalo C3

Taiteen ja tiedon sosiologia, koordinaattorit: Pia Houni (abstraktien vastaanottaja), Sari Karttunen, Ilkka Pirttilä
Kokoontumistila: Linna 5101

Terveyssosiologia, koordinaattorit: Ossi Rahkonen, Ullamaija Seppälä
Kokoontumistila: Pinni B 3118

Tietokäytännöt ja hallinnan politiikka, koordinaattorit: Marja Alastalo, Maria Åkerman
Kokoontumistila: Linna 5014

Tunteet, toiminta ja vuorovaikutus, koordinaattorit: Aini Linjakumpu, Katariina Löfblom, Juha Klemelä
Kokoontumistila: Päätalo C1

Työn sosiologia, koordinaattorit: Tiina Saari, Tero Mamia
Kokoontumistilat: HUOM! Eri tilat eri päivinä. To: Pinni B 4116. Pe: Pinni B 4113

Yhteiskunnallinen eläintutkimus, koordinaattorit: Saara Kupsala , Outi Ratamäki
Kokoontumistila: Päätalo A08

Yhteiskuntateoria, koordinaattori: Jari Aro
Kokoontumistilat: HUOM! Eri tilat eri päivinä. To: Pinni B 3109. Pe: Pinni B 3107

Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus, Koordinaattorit: Antti Teittinen & Susan Eriksson
Kokoontumistila: Linna 5015

Yllättääkö julkinen vai yksityinen?, koordinaattorit: Ari-Veikko Anttiroiko, Kari Kuoppala
Kokoontumistila: Linna 5026

TYÖRYHMÄABSTRAKTIT LISTANA

Facebooktwittermailby feather