Työryhmäkutsu 2022

Haluatko koordinoida työryhmää?


Lähetä ehdotuksesi Sosiologipäivien konferenssisihteerille (Kati Jaatinen, kati.a.jaatinen@jyu.fi) 1.12.2021 mennessä. Työryhmät vahvistetaan 15.12.2021.


Työryhmäehdotusten pituus on noin 150–200 sanaa ja niistä tulee ilmetä työryhmän teema sekä puheenjohtaja(t) ja yhteystiedot. Työryhmien kieli voi olla suomi, ruotsi, englanti tai niiden yhdistelmä.

Kelly Sikkema: Unplash
Facebooktwittermailby feather