Työryhmähaku on auki!

Oletko halukas koordinoimaan työryhmää Sosiologipäivillä Kuopiossa 21.3.–22.3.2024?  Jos olet, lähetä ehdotuksesi 1.12.2023 mennessä Sosiologipäivien konferenssisihteerille osoitteeseen anuranto@uef.fi. Työryhmäehdotuksen pituus tulee olla noin 150–200 sanaa ja siitä tulee ilmetä työryhmän puheenjohtaja(t), otsikko, teema sekä yhteystiedot. Ilmoita myös työryhmän kieli, joka voi olla suomi, ruotsi, englanti tai näiden yhdistelmä. Työryhmät vahvistetaan 15.12.2023 mennessä.

// Would you like to coordinate a working group? Submit your proposal to the conference secretary, Anu Rantonen (anuranto@uef.fi) by 1st December, 2023. Working group proposals should be 150 to 200 words long and should mention the chair(s), title, theme and contact information. The working group language should also be mentioned, and may be Finnish, Swedish, English or a combination of these. Working groups will be confirmed by December 15th, 2023.