Temat

Överskott är temat för Sociologidagarna år 2017. Temat erbjuder ett alternativt perspektiv att närma sig dagens levnadssätt och livsstilar, i jämförelse med den forskning som av tradition begripliggör samhällsproblem genom dess brister och avsaknad av resurser.

Fokus ligger på det grundläggande överskott som uppstår till följd av vårt nutida leverne. I atmosfären finns för mycket koldioxid och jordens temperatur stiger. I Europa framställs migrationen som okontrollerbar. Den ekonomiska utvecklingen har koncentrerat enorma resurser till en minimal del av jordklotets befolkning. Det finns för många arbetslösa och bostadspriserna är skyhöga i tillväxtregionerna. De finländska hemmen väller över av saker och sopbergen växer sig större och större. Hälsomyndigheterna är oroliga över övervikt och den till synes omåttliga socker, salt- och fettkonsumtionen.

På sociologdagarna 2017 funderar vi över vad sociologen ser när hen studerar överflödet och överskottet. Vilka slags gränsdragningar görs i fråga om mängd? I vilket förhållande till varandra står de instrument vi använder då vi mäter och definierar det som är lämpligt eller måttligt, eller för lite eller för mycket? Hur handskas vi och lever med överflöden? Vad lämnas utanför? De här frågorna erbjuder nya infallsvinklar för forskning i samtida samhällsfenomen.

Facebooktwittermailby feather