Teema: Rajat, erot ja kohtaamiset

Vuoden 2024 teemana on Rajat, erot ja kohtaamiset.

Rajalla viitataan kohtaan, joka erottaa esimerkiksi paikkoja, alueita tai valtioita toisistaan. Rajoja piirretään karttaan ja merkitään maastoon. Niiden ylittämistä hallitaan aidoin, muurein ja tulliportein ja niiden valvontaan kehitetään jatkuvasti uusia teknologioita. Maantieteelliset rajat – olivatpa ne sitten luonnonmuodostelmia tai ihmisten maastoon rakentamia – erottavat myös esineitä, eläimiä, ihmisiä ja yhteisöjä toisistaan ja luovat eriarvoisuuksia sen suhteen, kuka voi ne ylittää ja millä ehdoin. Symbolisesti rajoja ylläpidetään erilaisin sosiaalisin ja kulttuurisin käytännöin.

Konkreettisia ja symbolisia rajoja rakennetaan ja ylläpidetään myös yhteiskuntien, kulttuurien ja yhteisöjen sisällä. Nämä rajanteot ja luokittelut sisältävät usein vallankäyttöä ja kamppailuja siitä, kenen ääni kuulu ja kenen etuja ajetaan. Rajoja meidän ja muiden välillä nähdään sielläkin, missä niitä ei välttämättä ole. Rajan voi kuitenkin hahmottaa myös kohtaamispaikkana tai tilana: rajalla voi olla vaarallista, mutta se voi olla myös kohta, jossa syntyy uudenlaisia mahdollisuuksia ja toimijuutta.

Kriisistä kriisiin edennyt 2020-luku on osoittautunut vuosikymmeneksi, jolloin rajoja ovat joutuneet uudella tavalla miettimään myös ne etuoikeutetut, joiden pyrkimyksiä rajat eivät ole aikaisemmin juuri rajoittaneet. Samaan aikaan lajienväliset rajat ovat tulleet haastetuksi, emmekä ole enää pitkään aikaan voineet nähdä ihmistä erillisenä osana luonnon monimuotoisuutta. Eniten raja kurittaa niitä, joilla on niukimmat mahdollisuudet määritellä oman elämänsä suuntaa ja joiden sana painaa vähiten, kun päätöksiä tehdään tai resursseja jaetaan. Siksi rajoista ja kohtaamisista puhuminen ja kirjoittaminen on ajankohtaisempaa kuin pitkään aikaan ja sosiologiaa tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Jäsentäessään maailmaa myös tiede tekee rajanvetoja tieteenalojen välillä ja sisällä. Sosiologian voima on kuitenkin sen uteliaisuudessa uusia tietämisen tapoja kohtaan. Vuoden 2024 Sosiologiapäivät tarjoaa tilan keskustella siitä mitä raja tekee, miten rajaa tehdään ja millaisia tiloja se luo kohtaamisille ja eronteoille.

Facebooktwittermailby feather