Puhujat

Brooke Harrington

Brooke Harrington is an associate professor at the Copenhagen Business School. She is the author of Pop Finance and a forthcoming book on wealth management. Her site is brookeharrington.com.

 

Marja Ylönen

Nimeni on Marja Ylönen, ja toimin sosiologian assistenttina. Tehtäviini kuuluvat opinto-ohjaus, kandidaatin tutkielmien ohjaus eli tieteellisen kirjoittamisen seminaarin ohjaaminen, sekä kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien harjoitusseminaarin ohjaaminen. Tämän lisäksi olen ohjannut pro graduja. Toimin perusopintojen arvosanatentaattorina ja muutamien kurssien tentaattorina. Olen vetänyt luentosarjoja ympäristösosiologiasta ja sosiologisista näkökulmista rikoksiin, yksittäisistä pitämistäni luennoista mainittakoon Max Schelerin tiedonsosiologia. Myös kriminologian lukupiiriä olen vetänyt. Minua työllistävät myös luottamustoimet tiedekuntaneuvostossa ja syksyyn saakka opiskelijavalintatoimikunnassa, olen myös Westermarck-seuran hallituksen jäsen ja Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran hallituksen varajäsen. Väitöskirjani käsittelee ympäristörikosten sosiaalista kontrollia Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Muita kiinnostuksen kohteita ovat tiedonsosiologia, poikkeavuuden sosiologia, instituutiot sekä viime aikoina yhä enemmän yhteiskuntateorian kysymykset.

 

Petri Ylikoski

Petri Ylikoski on suomalainen filosofi. Hän toimii tällä hetkellä tieteen ja teknologian tutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa. Hän on myös käytännöllisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Ylikoski toimi filosofian määräaikaisena professorina Tampereen yliopiston Historiatieteen ja filosofian laitoksella vuodesta 2007 vuoden 2010 loppuun. Hänen erikoisalansa ovat tieteenfilosofia (erityisesti yhteiskuntatieteiden filosofia, biologian filosofia ja tieteellisen selittämisen teoria), tieteentutkimus, sosiaalinen tietoteoria, sosiaalinen ontologia ja argumentaatioteoria.

 

Facebooktwittermailby feather