Save the Date: Sosiologipäivät 2023

Westermarck-seuran valtakunnalliset Sosiologipäivät Tampereella 23.–24.3.2023 teemalla

TIETO JA EPÄILYS

Yhteiskuntamme perustuu enenevässä määrin tietoon ja mittaamiseen. Muiden viimeaikaisten tapahtumien ohella, COVID-19 pandemia ja sen synnyttämät reaktiot eri puolilla maailmaa paljastivat, kuinka riippuvainen globaali yhteisö on datasta ja analytiikasta. Toisaalta näemme samaan aikaan epäilyksen lisääntyvän tietoa ja asiantuntijuutta kohtaan, mikä näkyy myös politiikanteossa esimerkiksi populismina ja tieteellisten tulosten kieltämisenä. Kasvava epäluottamus demokraattisia kulttuureja ja instituutioita kohtaan horjuttaa yhteiskuntajärjestystä. Mikä on tiedon asema nykyisessä yhteiskunnassa ja miten se näkyy sosiaalisen elämän eri osa-alueilla? Mikä rooli epäilyksellä on? Miten sosiologian tulisi tutkia ja vastata tiedon ja epäilyn muuttuviin konfiguraatioihin Suomessa ja muualla maailmassa? Westermarck-seuran järjestämä vuosittainen konferenssi kutsuu sosiologeja pohtimaan ajankohtaisia sosiologisia kysymyksiä tiedon ja epäilyksen näkökulmista Tampereella maaliskuussa 2023.

Keynote-puhujat:

Mitchell Dean (Copenhagen Business School)

Katja Valaskivi (Helsingin yliopisto)

Ann Hironaka (University of California Irvine, USA)