Ilmoittautuminen on auki!

Tervetuloa Sosiologipäiville 2024! Osta lippusi konferenssipäiville sekä illalliselle. Ohjeet ilmoittautumissivustolla. Lipunmyynti sulkeutuu 6.3.2024. 

Verkkosivuiltamme löydät tarkemmat tiedot iltaohjelmasta ja illallisesta, sekä esimerkiksi majoittumisesta Kuopiossa. Varaa lippusi, matkasi ja majoituksesi ajoissa ja jää huoletta odottelemaan Sosiologipäiviä!

Haluamme myös kiittää kaikkia esitelmien lähettäneitä sekä konferenssiavustajaksi hakeneita. Molemmat haut ovat nyt päättyneet.

//

Welcome to the Sociologial Conference 2024! Purchase your tickets for the conference days and the dinner. Instructions on  the registration page. Ticket sales close on March 6, 2024

Explore our website for detailed information on the evening program, dinner, and accommodation options in Kuopio. Secure your tickets and accommodation early and eagerly anticipate the conference!

We also want to thank everyone who submitted papers and applied to be conference assistants. Both calls are now closed.

 

Esitelmäkutsua jatketaan // The Call for Papers is extended

Hyviä uutisia! Olemme päättäneet jatkaa esitelmähakua 15.2.2024 asti. Tämä antaa sinulle pari viikkoa lisää aikaa valmistella ja lähettää abstraktisi haluamaasi työryhmään. Tutustu työryhmiin ja löydä yksityiskohtaiset ohjeet Työryhmät-sivulta. Älä missaa tilaisuuttasi osallistua Suomen suurimpaan yhteiskuntatieteelliseen konferenssiin!
 
Lisäksi, merkitse kalenteriisi: Sosiologipäivien ilmoittautuminen alkaa 7.2.2024. Pysy kuulolla saadaksesi lisää tietoa ja päivityksiä!
 
//
 
Good news! We have decided to extend the call for papers until February 15, 2024. This gives you an extra few weeks to finalize and send in your abstract to the desired working group. Explore the working groups and find detailed instructions on our Working groups page. Don’t miss your chance to participate in Finland’s largest social science conference!
 
Additionally, mark your calendar: registration for the Sociology Days begins on February 7, 2024. Stay tuned for more information and updates!

2024 Esitelmäkutsu on auki! / Call for papers is now open!

Esitelmäkutsu on auki!

Sosiologipäivien 2024 esitelmäkutsu on nyt auki ja työryhmät ottavat vastaan esitelmäehdotuksia. Esitelmäehdotukset voivat olla niin valmiita kuin työn alla olevia tutkimuksia, pro gradu -tutkielmia sekä yleisempiä keskustelunavauksia. Esitelmän pidosta kiinnostuneita pyydetään tutustumaan työryhmien kuvauksiin ja kohdentamaan abstraktinsa valitsemaansa työryhmään. 

Tutustu työryhmiin ja tarkempiin ohjeisiin Työryhmät 2024 ja esitelmäkutsu-sivulla.

// 

Call for papers is now open!

The call for papers for the Annual Sociological Conference 2024 is now open, and working groups are accepting paper proposals. Proposals can be either completed or ongoing research, master’s theses, or more general discussion topics. Those interested in presenting a paper are encouraged to familiarize themselves with the descriptions of the working groups and direct their abstract to their chosen group. 

Find more information about the working groups and how to apply on the Working group 2024 page.

Työryhmähaku on auki!

Oletko halukas koordinoimaan työryhmää Sosiologipäivillä Kuopiossa 21.3.–22.3.2024?  Jos olet, lähetä ehdotuksesi 1.12.2023 mennessä Sosiologipäivien konferenssisihteerille osoitteeseen anuranto@uef.fi. Työryhmäehdotuksen pituus tulee olla noin 150–200 sanaa ja siitä tulee ilmetä työryhmän puheenjohtaja(t), otsikko, teema sekä yhteystiedot. Ilmoita myös työryhmän kieli, joka voi olla suomi, ruotsi, englanti tai näiden yhdistelmä. Työryhmät vahvistetaan 15.12.2023 mennessä.

// Would you like to coordinate a working group? Submit your proposal to the conference secretary, Anu Rantonen (anuranto@uef.fi) by 1st December, 2023. Working group proposals should be 150 to 200 words long and should mention the chair(s), title, theme and contact information. The working group language should also be mentioned, and may be Finnish, Swedish, English or a combination of these. Working groups will be confirmed by December 15th, 2023.

Sosiologipäivät 2024

Sosiologipäivät 2024 järjestetään Kuopiossa 21.–22.3.2024. Lämpimästi tervetuloa!

Vuoden 2024 teemana on Rajat, erot ja kohtaamiset. Päivien ohjelmaan kuuluu puheenvuoroja sekä työryhmiä teemaan liittyen. Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan myöhemmin. Lue lisää teemasta.

//

The Annual Sociological Conference 2024 will be held in Kuopio on 21–22 March. Welcome!

The theme of the year is Borders, boundaries and encounters. The programme will include speeches and working groups connected to the theme. Further details will be announced later. Read more about the theme.