Yhteistyökumppanit

Sosiologipäiville kokoontuu perinteisesti useampi julkaisija ja tutkimuskeskus esittelemään ja myymään tuotteitaan. Tänä vuonna paikalla ovat Gaudeamus, Into Kustannus, Kirkon tutkimuskeskus, Niin ja näin, Nuorisotutkimusseura, Siirtolaisuusinstituutti, Tutkijaliitto, Vastapaino sekä Väestöliitto (Väestöntutkimuslaitos).
________________________________________________________________

Kirkon tutkimuskeskus on vuodesta 1969 tuottanut tutkimustietoa uskonnollisesta elämästä ja sen eri ilmiöistä sekä kirkosta yhteiskunnan osana. Kirkon reagoiminen yhteiskunnallisiin muutoksiin edellyttää toimintaympäristön yhteiskunnallista ja teologista analyysia. Tutkimuskeskuksen erityisenä tehtävänä on arvioida, miten muutokset vaikuttavat kirkolliseen elämään.

Tutkimuskeskuksen viimeaikaisissa tutkimuksissa on selvitetty muun muassa suomalaisen uskonnollisuuden monimuotoistumista, seurakuntien rakennemuutoksen vaikutuksia, rippikoulun vaikuttavuutta, herätysliikkeisiin sitoutumista sekä suomalaista uskonnollisuutta. Meneillään olevat tutkimushankkeet perehtyvät uskonnolliseen kasvatukseen elämänkaaressa sekä kirkon muuttuvaan yhteisöllisyyteen.

Kirkon tutkimuskeskus jakaa vuosittain apurahoja sekä väitöskirja- että post doc -tutkimuksiin. Apurahojen painopisteitä ovat muun muassa kirkko ja suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistuminen, seurakunnallinen toiminta, talous ja hallinto sekä kirkko eriarvoistuvassa yhteiskunnassa ja maailmassa.

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuista löytyy niin omaan tutkimustoimintaan liittyviä kuin myös keskuksen ulkopuolisten tutkijoiden tutkimuksia sekä erilaisia selvityksiä ja kartoituksia. Viimeisimpiä julkaisuja ovat esimerkiksi avioerokriisiä käsittelevä Hanna Ranssi-Matikaisen Yhdessä sittenkin ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykytilaa ruotiva Haastettu kirkko. Tervetuloa tutustumaan näihin ja muihin julkaisuihimme Sosiologipäivillä!
________________________________________________________________

niin & näin filosofinen aikakauslehti on filosofian ammattilaisten ja amatöörien kohtauspaikka, monialainen asiantuntija-areena, yhteiskuntakriittinen debattifoorumi ja taidekylläinen kulttuurimakasiini.  Vapaaehtoisvoimin toimitettu, poikkeuksellisen laajaan avustajakuntaan varaava ja etenkin muhkeista teemanumeroistaan tunnettu neljännesvuosijulkaisu aloitti 1994.

niin & näin -kirjat on vuonna 2002 aloittanut kirjasarja, jossa on tähän asti julkaistu reilu puolensataa nidettä. niin & näin -kirjat on Suomen ainoa filosofiaan keskittynyt kustantamo. Sarjassa ilmestyy klassikkokäännöksiä, aikalaisanalyyseja, ajattelutaito-oppiaineistoja lapsille ja aikuisille sekä esseistiikkaa ja muita vapaan filosofisen muodon taidonnäytteitä.

Filosofia.finettiportaali on suomalainen filosofinen internet-portaali. Se on toiminut 2007 alkaen ajankohtaisen tiedon välittäjänä, yhteydenpitokanavana, tienä verkkofilosofiaan, johdatuksena suomalaisen filosofian historiaan sekä digitaalisena arkistona. Portaali palvelee sekä tutkijoita että laajaa yleisöä. Sen ovat tuottaneet EFS, niin & näin sekä Åbo Akademin filosofian oppiaine.

Portaalin osana toimii jatkuvasti laajeneva filosofian verkkoensyklopedia Logos, ja suomalaisen filosofian historian digitoituja aineistoja sekä kattavan ruotsinkielisen osion. Portaalitoimitus pitää myös yllä aktiivista tiedotuspalstaa sähköpostilistoineen sekä kaikkeen puuttuvaa filosofian verkkolokia.

________________________________________________________________

Nuorisotutkimusseura ry
Nuorisotutkimusseura ry edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Seura harjoittaa tutkimustoimintaa sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimusverkoston kautta. Seuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. Julkaisemme vuosittain noin kymmenen uutuuskirjaa sekä vaihtelevan määrän ilmaisia verkkojulkaisuja.

Kirjauutuus:
Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.), Epätavallisia elämänkulkuja: huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa
Menestyneiden urheilijoiden ja taiteilijoiden elämässä tärkeiksi teemoiksi nousevat tämän tutkimuksen mukaan kotitausta, lapsuuden harrastuksista nauttiminen ja itsensä kehittäminen. Monikulttuuristen huippu-urheilijoiden kokemukset tuovat kirjaan lisäsyvyyttä.

Epätavallisia elämänkulkuja- huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa
172 s., ohjehinta 24 euroa. Sosiologipäivien tarjoushinta: 20 euroa!

Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja on myynnissä sosiologipäivillä sekä nettisivuillamme:
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog
________________________________________________________________

Siirtolaisuusinstituutti
Kiinnostavatko muuttoliikkeet, etnisyys tai sukututkimus sinua? Siirtolaisuusinstituutti Turussa on Suomen ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimiseen että niiden dokumentoimiseen erikoistunut laitos. Instituutti on jo lähes 40-vuotias, ja sillä on toimipiste myös Seinäjoella.

Siirtolaisuusinstituutti suorittaa ja edistää tutkimusta muuttoliikkeistä ja etnisyydestä. Lisäksi julkaisemme alaan liittyvää tieto- ja kaunokirjallisuutta. Viimeisimpänä on ilmestynyt Anu Warinowskin väitöskirja Maailmalle yhtenä, takaisin toisena, joka käsittelee sitä, kuinka suomalaiset ekspatriaattilapset kokevat muuton ulkomaille ja paluumuuton Suomeen. Siirtolaisuus – Migration –lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sisältää instituutin tutkimusaloihin liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja uutisia. Lehden numerot ovat myös luettavissa internetsivuillamme. Instituutti järjestää lisäksi seminaareja, luentoja ja näyttelyitä. Kevään aikana pidämme studia generalia –luentosarjan siirtolaisuudesta ja maahanmuutosta. Toukokuussa vuorossa on seminaari Perheet ja lapset muuttoliikkeessä.

Siirtolaisuusinstituutti kerää ja tallentaa muuttoliikkeisiin sekä etnisyyteen liittyvää aineistoa. Arkistomme sisältää viranomaisasiakirjojen lisäksi kirjeitä, postikortteja, valokuvia ja muuta esineistöä. Osa arkiston aineistosta on digitoitu ja siihen voi tutustua instituutin internetsivuilla. Meillä on lisäksi kaikille avoin kirjasto, jonka kokoelmiin kuuluu kirjoja, pienpainatteita ja ulkomailla ilmestyviä suomalaisia sanomalehtiä. Internetsivuiltamme on pääsy siirtolaisrekisteriin, joka sisältää mm. passi- ja matkustajaluetteloita. Rekisterin peruskäyttö on ilmaista, mutta vuosimaksun maksaneet pääsevät käsiksi tarkempiin tietoihin. Instituutin arkistonhoitaja, informaatikko ja sukututkija opastavat mielellään aineistojen käytössä.

Tervetuloa tutustumaan myyntipöytäämme sosiologipäivillä, internetsivuihimme tai itse instituuttiin osoitteeseen Eerikinkatu 34, Turku. www.siirtolaisuusinstituutti.fi
________________________________________________________________

Tutkijaliitto on vuonna 1976 perustettu tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä ja kriittistä tutkimusta ja sen tuottaman tiedon hyväksikäyttöä Suomessa niin tutkijayhteisössä kuin sen ulkopuolellakin. Tutkijaliiton keskeiset toimintamuodot ovat laadukkaan tieteellisen tutkimuksen julkaiseminen ja levittäminen sekä yleisöseminaarien ja esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Julkaisemme vuosittain 6–8 uutuuskirjaa Paradeigma-, Episteme– ja Polemos-sarjoissamme. Julkaisuistamme noin puolet on käännöstekstejä, jotka tuovat suomalaiseen kulttuuriin tuulahduksia erityisesti mannereurooppalaisista teoreettisista keskusteluista.

Vuodesta 1976 alkaen Tutkijaliitto on julkaissut monitieteistä tiede & edistys -aikakauslehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti seuraa erityisesti yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, mutta myös historiaa, kirjallisuudentutkimusta, estetiikkaa, uskontotiedettä sekä ympäristötieteitä. Tieteellisten artikkeleiden ja kirja-arvostelujen lisäksi lehden palstoilta löytyy myös monipuolista tiede- ja tutkimuspoliittista keskustelua. tiede & edistyksen arkisto vuosilta 1976–2010 on luettavissa Elektra-julkaisupalvelun kautta.

Tutkijaliitto tuo Sosiologipäiville laajan kattauksen sekä uutuuksiaan että aiempaa tuotantoaan tarjoushinnoin. Pöydästämme on saatavilla muun muassa kaksi uunituoretta väitöskirjaa: Elina Pajun toiminnan, ruumiillisuuden ja aineellisen ympäristön suhdetta pohtimaan haastava Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa sekä Laura Wahlforsin Muusikon kumousliikkeet. Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä, joka jäsentää musiikin ja kirjallisuuden, kielen ja äänen suhteita uusilla tavoilla lähtökohtanaan Julia Kristevan ja Roland Barthesin ajattelu.

Tervetuloa tutustumaan Tutkijaliiton kirjavalikoimaan Educariumin aulassa ja jo etukäteen nettisivuillamme www.tutkijaliitto.fi!
_______________________________________________________________

Vastapaino on vuonna 1981 perustettu kustantamo, joka julkaisee yhteiskuntatieteellistä ja humanistista kirjallisuutta niin akateemisen yhteisön kuin laajemmankin yhteiskunnallisen keskustelun tarpeisiin. Käännösten osuus julkaisuista on noin puolet. Reilun kolmenkymmenen elinvuotensa aikana Vastapaino on julkaissut noin 450 uutuusnimekettä. Nykyään vauhdiksi on vakiintunut parikymmentä kirjaa vuodessa. Vastapainolla ei ole juridisia, organisatorisia, poliittisia tai taloudellisia sitoumuksia mihinkään suuntaan; ainoa periaatteemme on pyrkimys julkaista vahvaa, uutta luovaa kirjallisuutta.

Sosiologipäiville Vastapaino tuo kaikki uutuutensa ja kosolti tarjouksia. Uutuuksista mainittakoon Göran Therbornin Maailma – aloittelijan opas, jossa ei pikkuasioiden kanssa näperrellä vaan otetaan kerralla koko maailma haltuun. Erving Goffmanin Vuorovaikutuksen sosiologia tarjoaa läpileikkauksen tämän mikrososiologian klassikon tuotannosta. Paljonko on paljon? on puolestaan Pertti Tötön uutukainen, jossa paneudutaan luvuilla argumentointiin.

Vastapainon kirjapöytä löytyy päivien ajan Educariumin aulasta. Tervetuloa!
________________________________________________________________

Väestöntutkimuslaitos

Tutkimusalueinamme ovat väestö-, perhe- ja maahanmuutto sekä seksologia. Tutkimme perhesuhteita Suomessa sekä kansainvälisten vertailujen avulla. Tuotamme tuoretta tietoa parisuhteisiin, perheeseen sekä lastenhankintaan liittyvistä valinnoista ja asenteista myös kehittämishankkeisiin ja perhepoliittiseen vaikuttamiseen.

Perhetutkimuksessa seuraamme perheiden ajankäyttöä, ja selvitämme parinmuodostuksen vaikutuksia perheellistymiseen. Maahanmuuttotutkimuksemme keskittyy parhaillaan kaksikulttuurisiin avioliittoihin ja koulumaailman haasteisiin maahan muuttaneiden perheiden kohtaamisessa. Seksologinen tutkimus koskee mm. muutoksia aikuisten suomalaisten seksuaalisessa halussa ja käyttäytymisessä. Lisäksi seuraamme peruskoulun seksuaalikasvatuksessa ja koululaisten seksuaalitiedoissa tapahtuvia muutoksia ja kartoitamme poikien tietotarpeita.

Julkaisemme tutkimusraporttien, väitöskirjojen ja populaarien tietokirjojen lisäksi mm. vuosittaista Perhebarometria sekä väestöntutkimuksen vuosikirjaa Finnish Yearbook of Population Research, ks. lisää Julkaisut-sivulta. Teemme yhteistyötä sekä useiden ulko- että kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kotisivuiltamme löytyy linkkejä tilasto- ja muuhun tietoon parien ja perheiden tukipalveluista, kansainvälisyydestä, parisuhteesta, perheestä, seksologiasta, lapsista ja nuorista sekä väestöstä yleensä.

Laitos ylläpitää kirjastoa, joka on avoinna ma-pe klo 9–16 tai sopimuksen mukaan. Väestöntutkimuslaitosta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustuthan toimintaamme ja julkaisuihimme Sosiologipäivien esittelytiskillä sekä Väestöntutkimuslaitoksen  internet-sivuilla

Facebooktwittermailby feather