Program

Oväntade konsekvenser

Människan handlar inte alltid rationellt, och även rationellt handlande kan ha andra konsekvenser än de som väntades. Detta blir synligt både i samhället, i organisationer, i smågrupper och i globala marknader. Från detta konstaterande får sin början en röd tråd inom sociologisk teori och forskning. Vilka möjligheter har sociologin att förstå och förbereda oss till det oväntade?

TORSDAG 21.3.2013

10.00–12.00     Anmälan (Educarium)
12.00–12.30     Dagarnas öppningstal (Edu 1)
12.30–14.30     Allmänna föredrag (Edu 1):

– Professor Peter Kivisto (Augustana College, USA); “The Unanticipated Consequences of Immigration Policy

– Professor Piotr Sztompka (Jagiellonian University, Poland); ”The Idea of Unanticipated Consequences; in the Footsteps of Robert  K.Merton”
– Biträdande professor Suvi Salmenniemi (University of Turku); ”Unanticipated Affinities Socialism and Neoliberalism in a Post-Cold War World

14.30–15.00 Paus
15.00–18.00 Arbetsgrupper
18.30 Mottagning och cocktailparty (i aulan av Åbo universitets huvudbyggnad, T1)
20.00- Sits – Bryggerirestaurangen Skolan

FREDAG 22.3.2013

09.00–11.00    Arbetsgrupper
11.00–12.30     Lunch
12.30–13.00    Westermarck-samfundets årsmöte (Edu 1)
13.00–13.30    Utdelning av Westermarck-samfundets gradupris (Edu 1)
13.30–16.00    Paneldebatt och avslutning av Sociologdagarna (Edu 1) – ”Sosiologia identiteettinä”, inledningsanförande av vicerektor Harri Melin (Tammerfors universitet)Med i panelen är Hannu Ruonavaara , Pekka Räsänen, Anssi Peräkylä, Terhi-Anna Wilska, Juho Saari, Suvi Ronkainen och Aappo Pukarinen.

En lista av arbetsgrupperna och koordinatorerna hittar du här. Frågor gällande arrangemang riktas till Sociologdagarnas sekreterare Mari Toivanen (marito@utu.fi)

Facebooktwittermailby feather