Anmälan

OVÄNTADE KONSEKVENSER

WESTERMARCKSAMFUNDETS NATIONELLA SOCIOLOGIDAGAR I ÅBO
21. – 22.3.2013

ÅBO UNIVERSITET och ÅBO AKADEMI

Människan handlar inte alltid rationellt, och även rationellt handlande kan ha andra konsekvenser än de som väntades. Detta blir synligt både i samhället, i organisationer, i smågrupper och i globala marknader. Från detta konstaterande får sin början en röd tråd inom sociologisk teori och forskning. Vilka möjligheter har sociologin att förstå och förbereda oss till det oväntade?

Facebooktwittermailby feather