SOSIOLOGIPÄIVÄT 2021

In English below // På svenska se nedan

Sosiologipäivät palaavat! Vuoden 2021 päivät pidetään 11. – 12.3. Helsingin yliopistossa – osin etäyhteyksin, osin mahdollisuuksien mukaan paikan päällä. Päivien teemana on Toivo. Visuaalisen ilmeen on suunnitellut Aliisa Maunula.

Lämpimästi tervetuloa Sosiologipäiville 2021!

— 

The Annual Sociological Conference of the Westermarck Society makes a comeback! The 2021 conference will be held on the 11th and 12th March at the University of Helsinki – partly in a virtual form, partly in place, according to prevailing circumstances. The theme of the conference is Hope. The visuals are designed by Aliisa Maunula. 

 A warm welcome to the Annual Sociological Conference!

Sociologidagar kommer tillbaka! Konferensen sker den 11 och 12 mars 2021 i Helsingfors – en del virtuellt, en del på plats, enligt rådande förhållanden. Konferensens tema är Hopp. Det visuella utseendet har skapats av Aliisa Maunula.

Varmt välkomna till Sociologidagarna!