Esitelmäkutsu / Call for papers

Sosiologipäivien 2018 työryhmät hakevat nyt esitelmöitsijöitä. Työryhmiin hyväksytään mm. niin valmiita kuin työn alla olevia tutkimuksia, pro gradu -tutkielmia sekä yleisempiä keskustelunavauksia. Esitelmän pidosta kiinnostuneita pyydetään tutustumaan työryhmien kuvauksiin ja kohdentamaan abstraktinsa valitsemaansa työryhmään. Työryhmiin hakeminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia suoraan työryhmän koordinaattorille. Päivien työryhmien kuvaukset ja koordinaattorien yhteystiedot löytyvät täältä.

Abstraktien viimeinen palautuspäivä on maanantai 22.1.2018. Abstraktin pituus on maksimissaan 300 sanaa ja sen tulisi olla .doc, .docx tai rtf-muodossa.

Tervetuloa!

Call for papers is now open and the working groups are searching for papers. The papers can be based on ongoing or finished research, master’s thesis or more general topics. Before submitting an abstract please acquaint yourself with the working groups. Submit your abstract directly to the working group coordinator. The descriptions of all the working groups and contact information of the coordinators can be found here. The ones with english language description texts can be found here.

The final deadline for the abstracts is Monday 22.1.2018. The length of the abstract is max. 300 words and it should be in .doc, .dox or in .rtf-format.

Welcome!