Vielä reilu viikko aikaa ehdottaa työryhmää!

Työryhmäehdotuksia on tullut jo mukava määrä, mutta vielä mahtuu mukaan. Pidensimme hakuaikaa, joten nyt kaikki ehdotuksia lähettämään!

Lähetä ehdotuksesi tiistaihin 12.12. mennessä osoitteeseen sosiologipaivat2018@uef.fi. Työryhmäehdotus sisältää työryhmäkuvauksen (250–300 sanaa) sekä työryhmän vetäjän/vetäjien nimet yhteystietoineen (organisaatio, sähköposti). Työryhmät voivat olla suomen-, ruotsin, tai englanninkielisiä.

We have already received a fair amount of proposals for working groups, but it is not too late to participate. The deadline for proposals has been extented, so now is a great time to send yours!

Send your proposal for a working group to sosiologipaivat2018@uef.fi. The deadline is Tuesday 12.12. The proposal should include an abstract (250-300 words) and the names and the contact informations (organisation, e-mail) of the leaders. The working groups can be held in Finnish, Swedish and English.

Valokuvanäyttely

KIERTOKULKUJA –
VALOKUVANÄYTTELY SOSIOLOGIPÄIVILLÄ

CIRCULATIONS –
PHOTOGRAPHY EXHIBITION –
IN ENGLISH

Valokuvat muokkaavat ja tiivistävät nykyaikaiseksi mieltämäämme ympäristöä

Kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Susan Sontagin mukaan valokuvat muuttavat ja avartavat käsitystämme siitä, mikä on katsomisen arvoista ja mitä meillä on oikeus nähdä. Näin ne muodostavat sekä näkemisen muoto-opin että erityisesti sen ohjesäännöt. Näkyminen ei ole kuitenkaan olemista, sillä valokuvaa ei ole sidottu fyysiseen, vaan näkyvään todellisuuteen. Kuvataiteilija John Berger onkin todennut valokuvan tallentavan ilmentymiä. Valokuvalla on siten kaksoisrooli suhteessa todellisuuteen: yhtäältä se on ottajansa valintojen ohjaama tulkinta todellisuudesta, toisaalta tulos näkyvän todellisuuden projisoinnista.

Valokuvien haku näyttelyyn

Vuoden 2018 Sosiologipäivät järjestetään Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa 15.–16.3.2018. Kutsumme Sosiologipäivien osallistujat lähettämään valokuvia tapahtuman yhteydessä järjestettävään Kiertokulkuja-valokuvanäyttelyyn, joka kytkeytyy nimensä mukaisesti Sosiologipäivien tämänvuotiseen teemaan:

Kiertokulku on näkökulma ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin alustataloudesta kansainvaelluksiin. Kehät, kaarrokset ja pyörteet jättävät varjoonsa kulmikkaat järjestykset, rakenteet ja nelikentät, ja lineaaristen muutosten ja murrosten sijaan sosiologian maisemissa kirkastuvat toisto, paluu ja syklit. Kaikki kiertää: pakolaiset, vierastyöläiset, liike-elämäeliitti, data digitaaliuniversumissa, kirpparikama, pääoma, veri suonissa, vesi putkissa, kuu, maa, raha, juoru.

Kutsumme mukaan yksittäiset otokset ja pienet sarjat: joko yksi kuva tai enimmillään kolmen valokuvan kokonaisuus per osallistuja. Valokuvia näyttelyyn voi lähettää sähköpostitse 1.12.2017–11.2.2018 osoitteeseen: ville-samuli.haverinen(at)uef.fi

Valokuvia voidaan painattaa ja asettaa esille näyttelyyn vain rajallinen määrä. Näin ollen kaikkia lähetettyjä kuvia ei valitettavasti voida ottaa mukaan. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan valita valokuvista ”parhaita”, vaan koostaa kiinnostava ja monipuolinen, kiertokulkuja eri tavoin ja erilaisista näkökulmista esille tuova kokonaisuus. Valokuvien tulee kuitenkin täyttää esimerkiksi tietyt tekniset kriteerit, jotta ne voidaan asettaa esille näyttelyyn.

Kun näyttely on päättynyt, saavat kuvaajat painetut työnsä itselleen.

Valitsemisen edellytyksistä

Valokuvan tulee olla sinun itsesi ottama ja sinulla on oltava täydet oikeudet siihen. Kotirauhan tai muun sellaisen suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä tulee olla lupa valokuvan käyttöön. Sosiologipäivien järjestäjillä on oikeus julkaista valokuva tapahtuman verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kuvan tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.

Jokaisen valokuvan yhteydessä tulee olla ilmoitettuna työn nimi. Mukana on oltava myös lyhyt, muutaman virkkeen mittainen kuvaus työn sisällöstä ja sen yhteydestä Sosiologipäivien tämänvuotiseen teemaan.

Valokuvan tulee olla digitaalisessa muodossa joko TIFF-tiedostona tai korkealaatuisena JPEG-tiedostona. Valokuvan painattaminen riittävän hyvälaatuisena edellyttää lisäksi, että kuvan tulee olla kooltaan vähintään noin 2925 x 4130 pikseliä (noin 12 Mpx). Valokuva voi olla myös huomattavasti tätä suurempi.

Tekniikka on vapaa ja kuvankäsittely sallittua harkitusti.

Photography exhibition

CIRCULATIONS – PHOTOGRAPHY EXHIBITION AT THE ANNUAL CONFERENCE OF THE WESTERMARCK SOCIETY 2018

Call for Photographs for the Exhibition

The Annual Conference of the Westermarck Society 2018 will be held at the University of Eastern Finland in Joensuu on March 15th to 16th. At the same time, Circulations – Photography Exhibition will be organized at the same venue. According its name, the exhibition interweaves with this year’s theme of the Conference:

Focusing on circulations opens a new perspective on current social phenomena from platform economies to migration. Circles, curves and swirls overshadow cubical orders and structures. Return, repetition and cycles, rather than linear change, become clear in sociological landscapes. Everything circulates: refugees, migrant workers, business elite, data, second hand goods, capital, blood in veins, water in pipes, gifts in Kula, moon, earth, money and gossip.

The participants of the Conference are invited to submit an individual or small series of photographs for the exhibition: one or at the most three photographs per participant. You can submit your photograph(s) during December 1st, 2017 and February 11th, 2018 by sending an e-mail: ville-samuli.haverinen(at)uef.fi

The space reserved for the exhibition is limited. Hence, it is unfortunately not possible to print and include all the submitted photographs to the exhibition. The objective, however, is not to choose the “best” among the images, but to compile an interesting and versatile, circulations from different perspectives and with different ways exhibiting ensemble. The submitted photographs must, nevertheless, meet certain criteria to be included.

When the exhibition is over, the photographers will get their printed works for themselves.

Requirements for the Photographs

The photograph(s) must be taken by you and you have to have full rights to it. The organizers of the Conference will have the right to publish the image(s) on the event website and in the social media. The copyrights of the photograph(s) will be abided by the photographer.

Every submitted photograph must include a name of the work and a short description about the image and its connection to this year’s theme of the Conference.

The submitted photograph(s) must be in digital format: TIFF or high-quality JPEG. To ensure high enough quality printing, the image(s) must contain at least about 2925 x 4130 pixels (about 12 Mpx).

The photographic technique is free and editing allowed within appropriate limits.

Vielä viikko aikaa ehdottaa työryhmää!

VIELÄ VIIKKO AIKAA EHDOTTAA TYÖRYHMÄÄ!

Lähetä ehdotuksesi työryhmästä perjantaihin 1.12.2017 mennessä osoitteeseen sosiologipaivat2018@uef.fi.

Työryhmäehdotus sisältää työryhmäkuvauksen (250–300 sanaa) sekä työryhmän vetäjän/vetäjien nimet yhteystietoineen (organisaatio, sähköposti). Työryhmät voivat olla suomen-, ruotsin, tai englanninkielisiä.

ONE WEEK TO SEND YOUR WORKING GROUP PROPOSALS!

Send your proposal for a working group to sosiologipaivat2018@uef.fi. The deadline is Friday 1.12. The proposal should include an abstract (250-300 words) and the names and the contact informations (organisation, e-mail) of the leaders. The working groups can be held in Finnish, Swedish and English.

Perusta työryhmä Sosiologipäiville 2018

Westermarck-seuran valtakunnalliset Sosiologipäivät järjestetään Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella 15.3.-16.3.2018. Päivien työryhmien etsintä on käynnissä, joten nyt kaikki niitä ehdottamaan!

Lähetä ehdotuksesi työryhmästä perjantaihin 1.12.2017 mennessä osoitteeseen sosiologipaivat2018@uef.fi. Työryhmäehdotus sisältää työryhmäkuvauksen (250–300 sanaa) sekä työryhmän vetäjän/vetäjien nimet yhteystietoineen (organisaatio, sähköposti).

Yleistietoa vuoden 2018 Sosiologipäivistä

Vuoden 2018 Sosiologipäivien teema on Kiertokulkuja. Päivillä kiertokulun ajatus nousee valokeilaan yhteiselon ja -olon tutkimisen ja ajattelun apuvälineenä. Kiertokulku avaa tuoreen näkökulman ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin alustataloudesta kansainvaelluksiin. Kehät, kaarrokset ja pyörteet jättävät varjoonsa kulmikkaat järjestykset, rakenteet ja nelikentät, ja toisto, paluu ja syklit kirkastuvat sosiologian maisemissa lineaarisen muutoksen ja murrosten sijaan. Kaikki kiertää: pakolaiset, vierastyöläiset, liike-elämäeliitti, data digitaaliuniversumissa, kirpparikama, pääoma, veri suonissa, vesi putkissa, lahjat kulassa, kuu, maa, raha, juoru. Ja kaikki toistuu, palaa: juhlapäivät, maanantaiaamu, vuorovesi, kuukautiset, palkka- ja vaalipäivä, velanmaksu, emännöintivuoro, muuttolinnut sekä, vääjäämättä, maasta maahan. Sosiologipäivät 2018 kutsuu sosiologit keskustelemaan toistoista, sykleistä, vuoroista ja vaihdoista, hyvistä kehistä, noidankehistä, piirileikeistä, ajan, aineen ja ajatuksen kierroista, joiden varassa yhteiskunnan ja yhteiselon rakenteet, instituutiot, valtasuhteet, sommitelmat ja verkostot pyörivät. Pääpuhujana päivillä on muun muassa professori Amade M’charek Amsterdamin yliopistosta.

Tarkempi ohjelma julkaistaan tuonnempana.

Tiedustelut

Konferenssisihteeri Teemu Sorsa
teemusor@student.uef.fi

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Ilpo Helén
ilpo.helen@uef.fi