Gradupalkinnon saaneet

 

1984 Pertti Alasuutari ”Miehisen vapauden valtakunta: tutkimus lähiöravintolan tikkakulttuurista”
1985 Hannu Ruonavaara ”Uusi kaupunkisosiologia ja konkreettisen tutkimuksen mahdollisuudet”
1986 Anssi Peräkylä ”Rajalle. Sairaalakuolema sosiologian näkökulmasta”
1987 Tuomo Särkikoski ”Teknisen koulutuksen ristivedot”
1988 Jari Aro ”Yhteiskunnallistuminen ja tarpeet”
Timo Kaartinen
1989 Ilkka Arminen ”Juhannustansseista Jumalan teatteriin – historiallinen ja narratologinen tutkimus julkisuudesta ja kulttuurisodista”
1990 Pia Mero ”Telenovelan viehätys eteläitalialaisessa kulttuurissa”
1991 Juhani Vähämäki ”Towards a Sociology of the Bomb: Notes on the Overvaluation of the Object”
Mervi Salokannel ”Arkkitehdin ammatin synty ja alkuvaiheet Suomessa”
1992 Janne Seppänen ”Nähdään myöhemmin avantgarde – Jumalan teatterin synkronista ja diakronista tarkastelua”
1993 Östen Wahlbeck ”Oravais och flyktingarna”
1994 Kimmo Saaristo ”Henkilökohtainen ekologia”
Turo-Kimmo Lehtonen ”Tahto shoppailla – kartoitus shoppailusta modernia minuutta tuottavana sosiaalisena muotona”
1995 Matti Nieminen ”Rantojensuojeluohjelma – kilpailevia tulkintoja ja vertautumatonta rationaalisuutta”
1996 Katja Uusihakala ”Eccentricity but only within Tribal Limits. The Making of Post-Colonial Mzungu in Kenya”
1997 Ralf Kauranen ”Den diskursiva legitimationen av tecknade serier som konst”
1998 Mikko Jauho ”Kansallisen terveyden eetos. Kartoitus terveyden yhteiskunnallistumisesta Suomessa ennen toista maailmansotaa”
1999 Jutta Ahlbeck-Rehn ”Galna kvinnor – från omoral till sjukdom. Kvinnorna på Själö hospital 1889-1944”
2000 Pekka Rantanen ”Muotikysymys: Diskurssianalyysi muotipuheen yhteiskunnallisista merkityksistä”
2001 Soja Ukkola ”Sodan jälkeen. Rintamamiehen asemoituminen ja muistelun elämäkerrallisuus”
2002 Mianna Meskus ”Valta, vastarinta ja elämän hallinta. Laiton raskauden keskeyttäminen sosiaalisena käytäntönä ja äitiyden medikalisoitumisen vauhdittajana 1900-luvun alkupuolen Suomessa”
2003 Erkko Anttila ”Kylistä lähiöiksi. Paikallisyhteisöllisyys Helsingin seudun työläisesikaupungeissa 1900-luvulla”
2004 Henna Pirskanen ”Mieheyden mallit poikien jalkapallojoukkueessa”
2005 Otto Auranen ”Sosiaalinen pääoma tutkimusympäristössä. Kahden yliopistolaitoksen tapaus”
2006 Kirsti Suoranta ”Veriside on eri side? Sukulaisuuden ja ydinperheen rakentuminen lastensa kanssa elävien naisparien sosiaalisissa verkostoissa ja puhetavoissa.”
2007 Laura Peutere ”Työolot, työyhteisön sosiaalinen pääoma ja psyykkinen oireilu.”
2008 Outi Sarpila Viideltä saunaan ja kuudelta kuorintaan? Miesten ulkonäöstä huolehtiminen ja ulkonäköön kuluttaminen 2000-luvun Suomessa
2009 Aino Maria Luotonen ”Oikeat häät. Yksilöllisten elämysten etsintä kollektiivisissa häärituaaleissa.”
 2010  Timo Aho  ”Lihavuuden biopoliittinen haltuunotto – Suomen Lääkärilehden tekstit lihavuudesta vuosilta 1995-2008 medikalisoituneessa kulttuurissa.”
 2011  Karin Creutz-Kamppi  Schemas for Self-Identification in Boundary Defining Practice: The Construction of Subject Positions in the Caricature Controversy
 2011  Minna Mustonen ”Tästä aidasta nää ei voi enää mennä ylitte”: Pro Lapinlahti -liikkeen yhteiskunnallinen mobilisaatio
 2012  Teemu T. Kemppainen  Well-being in socio-political context – European welfare regimes in comparison
 2013
2014     Heini Hyrkkö       Moninaisuudessaan pirstaleinen: Talouskriisin kehystäminen Suomen, Ranskan ja Ison-Britannian sanomalehdissä
2015    Hannu Lahtinen   Yhteiskuntaluokka ja työttömyys: palkansaajaryhmien välisen työttömyysriskin vertailu Suomessa vuosien 1987 ja 2007 välillä
2016   Noora Hästbacka      Paha olo iholla: Viiltelykokemukset ja ruumiillisuus nuorten kertomuksissa keskustelufoorumilla
2017  Tiina Ahonen            Mekanismit hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden välissä – tarkastelussa  statusstressi ja epäluottamus Suomessa
2018    Outi Koskinen       Miten raitiotie suunnitellaan? Ontologian politiikka Tampereen moninaisessa raitiotiehankkeessa
2019   Nora Fabritius       The function of ethnic and national identities in cultural minority rights argumentation
2020   Olli Hasu                    Käsi älypuhelimella – Itsen hallinnan tekniikat medioituneessa ympäristössä
2021 Saara Salmivaara    Tavallinen erikoisrokote naisten syöpää vastaan – Rokotusikäisten tyttöjen käsityksiä HPV-rokotteesta

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather