SOSIOLOGIPÄIVÄT 2021

In English below // På svenska se nedan

Sosiologipäivät palaavat! Vuoden 2021 päivät pidetään 11. – 12.3. Helsingin yliopistossa – osin etäyhteyksin, osin mahdollisuuksien mukaan paikan päällä. Päivien teemana on Toivo. Visuaalisen ilmeen on suunnitellut Aliisa Maunula.

Sosiologipäivien 2021 työryhmät hakevat nyt esitelmöitsijöitä. Työryhmiin hyväksytään niin valmiita kuin työn alla olevia tutkimuksia, pro gradu -tutkielmia sekä yleisempiä keskustelunavauksia. Esitelmän pidosta kiinnostuneita pyydetään tutustumaan työryhmien kuvauksiin ja lähettämään abstraktinsa soveltuvaan työryhmään. Työryhmiin haetaan lähettämällä sähköpostia työryhmän koordinaattorille. Päivien työryhmien kuvaukset ja koordinaattorien yhteystiedot löytyvät täältä.

Abstraktien viimeinen palautuspäivä on perjantai 29.1.2021. Abstraktin pituus on maksimissaan 300 sanaa ja sen tulisi olla .doc, .docx tai rtf-muodossa.

Lämpimästi tervetuloa Sosiologipäiville 2021!

— 

The Annual Sociological Conference of the Westermarck Society makes a comeback! The 2021 conference will be held on the 11th and 12th March at the University of Helsinki – partly in a virtual form, partly in place, according to prevailing circumstances. The theme of the conference is Hope. The visuals are designed by Aliisa Maunula. 

The Call for Papers for the Annual Sociological Conference 2021 is now open. Both published and work-in-progress studies, as well as master’s theses and more general discussion openings are accepted for working groups. Those interested in giving a presentation are asked to read the descriptions of the working groups and send their abstracts to the appropriate working group. Working groups are applied to by sending an email to the working group coordinator. Descriptions and contact information of the working groups can be found here.

The deadline for abstracts is Friday 29th January 2021. The maximum length of the abstract is 300 words and should be in .doc, .docx, or rtf format.

 A warm welcome to the Annual Sociological Conference!

Sociologidagar kommer tillbaka! Konferensen sker den 11 och 12 mars 2021 i Helsingfors – en del virtuellt, en del på plats, enligt rådande förhållanden. Konferensens tema är Hopp. Det visuella utseendet har skapats av Aliisa Maunula.

Arbetsgrupper på Sociologidagarna 2021 inbjuder nu föredrag. Både färdiga och pågående studier, samt magisteruppsatser och mer allmänna diskussionsöppningar accepteras för arbetsgrupper. De som är intresserade av att hålla ett föredrag ska läsa arbetsgruppernas beskrivningar och skicka sina abstrakt till lämplig arbetsgrupp. Lämna in abstraktförslaget genom att skicka ett e-postmeddelande till arbetsgruppskoordinator. Beskrivningar och kontaktinformation av dagarnas arbetsgrupper finns här.

Deadlinen för abstrakter är fredagen den 29 januari 2021. Abstraktens maximala längd är 300 ord och ska vara i .doc-, .docx- eller rtf-format.

Varmt välkomna till Sociologidagarna!