SOSIOLOGIPÄIVÄT 2021

In English below // På svenska se nedan

Sosiologipäivät palaavat! Vuoden 2021 päivät pidetään 11. – 12.3. Helsingin yliopistossa – osin etäyhteyksin, osin mahdollisuuksien mukaan paikan päällä. Päivien teemana on Toivo. Visuaalisen ilmeen on suunnitellut Aliisa Maunula.

Työryhmäkutsu Sosiologipäiville on nyt auki! Lähetä ehdotuksesi työryhmästä 31.10. mennessä Sosiologipäivien konferenssisihteerille Helmi Soininvaaralle (helmi.soininvaara[ät]helsinki.fi). 

Työryhmäehdotus sisältää työryhmäkuvauksen (250–300 sanaa) sekä työryhmän vetäjän/vetäjien nimet yhteystietoineen (organisaatio, sähköposti). Työryhmät voivat olla suomen-, ruotsin, tai englanninkielisiä.

Lämpimästi tervetuloa Sosiologipäiville 2021!

— 

The Annual Sociological Conference of the Westermarck Society makes a comeback! The 2021 conference will be held on the 11th and 12th March at the University of Helsinki – partly in a virtual form, partly in place, according to prevailing circumstances. The theme of the conference is Hope. The visuals are designed by Aliisa Maunula. 

The Call for Session Proposals is now open! Send your proposal by the 31st of October to the conference secretary Helmi Soininvaara (helmi.soininvaara [ät] helsinki.fi).

A session proposal includes a description of the proposed working group (250 – 300 words) as well as the name(s) and contact information of the working group coordinator(s) (organisation, e-mail). The working groups may be held in Finnish, Swedish or English. 

 A warm welcome to the Annual Sociological Conference!

Sociologidagar kommer tillbaka! Konferensen sker den 11 och 12 mars 2021 i Helsingfors – en del virtuellt, en del på plats, enligt rådande förhållanden. Konferensens tema är Hopp. Det visuella utseendet har skapats av Aliisa Maunula.

Ansökan till arbetsgrupper är nu öppen! Sicka ditt förslag senast 31 oktober till konferenssekreterare Helmi Soininvaara (helmi.soininvaara [ät] helsinki.fi). 

 Förslaget till arbetsgrupp (250-300 ord) presenterar kort arbetsgruppens tema och innehåller information om ordförandena med kontaktuppgifter (organisation och e-post). Språket i arbetsgrupperna kan vara finska, engelska eller svenska.

Varmt välkomna till Sociologidagarna!